تروریسم_رسانه_ای (۳ تصویر)

#کرونا #سواد_رسانه_ای #رسانه_معاند #مدافعان_حرم #مدافعان_سلا...

#کرونا #سواد_رسانه_ای #رسانه_معاند #مدافعان_حرم #مدافعان_سلا...

#سازمان_منافقین_انقلاب_اسلامی ترور شخصیتی چهره های انقلاب را...

#سازمان_منافقین_انقلاب_اسلامی ترور شخصیتی چهره های انقلاب را...

:large_blue_circle: هر وقت یکی از #برانداز ها اومد پای پست ت...
۱۴

:large_blue_circle: هر وقت یکی از #برانداز ها اومد پای پست ت...