تروریست (۵۰۳ تصویر)

🔥 میدونید داعش از کجا شروع کرد؟☄️💣از همین بمبگذاری ها و حملا...

🔥 میدونید داعش از کجا شروع کرد؟☄️💣از همین بمبگذاری ها و حملا...

درست در روز پدر، وقتی همه ما عید داشتیم، پدر کودکی در دفاع ا...

درست در روز پدر، وقتی همه ما عید داشتیم، پدر کودکی در دفاع ا...

بسم اللهشاید به‌گوش رسیدن چنین رفتارهای از #مولوی_عبدالحمید ...

بسم اللهشاید به‌گوش رسیدن چنین رفتارهای از #مولوی_عبدالحمید ...

🔴‏دیروز #عبدالمالک_ریگی #تروریست بود رهبر #جنبش مقاومت مردمی...

🔴‏دیروز #عبدالمالک_ریگی #تروریست بود رهبر #جنبش مقاومت مردمی...

♦️زنان و کودکان فقیر با فریب و زور به این محله ها آورده می ش...
۱

♦️زنان و کودکان فقیر با فریب و زور به این محله ها آورده می ش...

فضای مجازی دشمن یا خودی

فضای مجازی دشمن یا خودی

📸آمار #تروریست های #داعشی چند ملیتی به هلاکت رسیده که برای ق...

📸آمار #تروریست های #داعشی چند ملیتی به هلاکت رسیده که برای ق...

آمریکا غرق خواهد شد

آمریکا غرق خواهد شد

🔺 ⭕️ کد بازی با اعداد و حروف کلید خورد؛  کلیدواژه «۴۴۴ و جنگ...

🔺 ⭕️ کد بازی با اعداد و حروف کلید خورد؛ کلیدواژه «۴۴۴ و جنگ...

🔺 ⭕️ کد بازی با اعداد و حروف کلید خورد؛  کلیدواژه «۴۴۴ و جنگ...

🔺 ⭕️ کد بازی با اعداد و حروف کلید خورد؛ کلیدواژه «۴۴۴ و جنگ...

وقتی صدا و سیما درخوابه..#صدا_و_سیما #نفوذ #شهید_فخری_زاده #...

وقتی صدا و سیما درخوابه..#صدا_و_سیما #نفوذ #شهید_فخری_زاده #...

خیانت وزارت بهداشتخیلی مهمهمه ببینند قراره از چه کشورایی واک...

خیانت وزارت بهداشتخیلی مهمهمه ببینند قراره از چه کشورایی واک...

.اگر برجام نبود چه می شد ؟جواب این سوال هیچ کس بهتر از اوبام...
۵

.اگر برجام نبود چه می شد ؟جواب این سوال هیچ کس بهتر از اوبام...

💚 سینماگران خطاب به شهید فخری‌زاده: کاش به قدر بدخواهان میهن...

💚 سینماگران خطاب به شهید فخری‌زاده: کاش به قدر بدخواهان میهن...

🚩 ما شما را تا چند روز پیش نمیشناختیم. نه مصاحبه از شما دیده...
۱

🚩 ما شما را تا چند روز پیش نمیشناختیم. نه مصاحبه از شما دیده...

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴*چرا در دهه ۶۰ مسئولان ترور میشدند ولی در دهه ۹۰ دانش...
۱

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴*چرا در دهه ۶۰ مسئولان ترور میشدند ولی در دهه ۹۰ دانش...

حامد اصغری که موقع تیراندازی تروریست‌ها خودش رو برای محافظت ...
۴

حامد اصغری که موقع تیراندازی تروریست‌ها خودش رو برای محافظت ...

دیروز: لبخند دولت به جاسوس صهیونیستیامروز: ترور دانشمند هسته...

دیروز: لبخند دولت به جاسوس صهیونیستیامروز: ترور دانشمند هسته...

🔺 نام و اطلاعات شهید فخری زاده را #سازمان_ملل به اسرائیل داد...

🔺 نام و اطلاعات شهید فخری زاده را #سازمان_ملل به اسرائیل داد...