تروجان (۳ تصویر)

چرا گوشی ها بعد از مدتی کند میشوند و هنگ میکنند و یا بالا نم...
۱

چرا گوشی ها بعد از مدتی کند میشوند و هنگ میکنند و یا بالا نم...

تصاویر زیبا و با کیفیت همراه با نام اصیل و دقیق انواع مختلف ...

تصاویر زیبا و با کیفیت همراه با نام اصیل و دقیق انواع مختلف ...

#تروجان ۱۵

#تروجان ۱۵