تربیت_فرزند (۳۲۴ تصویر)

🔹تمایل به بازی کردن در سرشت کودک وجود دارد، بازی کردن قدرت ا...
۴

🔹تمایل به بازی کردن در سرشت کودک وجود دارد، بازی کردن قدرت ا...

خطای پدر و مادر و بدبختی فرزند
۱

خطای پدر و مادر و بدبختی فرزند

🔹کودکی که با بازی‌های مجازی درگیر است درونگرا می شود و در بر...
۸

🔹کودکی که با بازی‌های مجازی درگیر است درونگرا می شود و در بر...

😡بسیاری از والدین از دست بچه‌هاشون عاصی هستند!!!🤔👌به یک تغیی...
۵

😡بسیاری از والدین از دست بچه‌هاشون عاصی هستند!!!🤔👌به یک تغیی...

🔶احساس تنهایی در کودک، از کجا می آید؟🔸ریشه احساس تنهایی یا ا...
۲

🔶احساس تنهایی در کودک، از کجا می آید؟🔸ریشه احساس تنهایی یا ا...

🔷مراحل نقاشی کردن کودکان1⃣خط خطی کردن🔹در این مرحله، هیچ رئال...
۳

🔷مراحل نقاشی کردن کودکان1⃣خط خطی کردن🔹در این مرحله، هیچ رئال...

《جدا کردن اتاق خواب کودک!》⏰چه زمانی برای جدا کردن جای خواب ک...

《جدا کردن اتاق خواب کودک!》⏰چه زمانی برای جدا کردن جای خواب ک...

🌱اهمیت احترام به پدر و مادر را به بچه ها متذکر شوید. بگویید ...

🌱اهمیت احترام به پدر و مادر را به بچه ها متذکر شوید. بگویید ...

🌱دعای پدر برای بچه ها خیلی مهم و اثر گذار است.🌱پدر باید برای...

🌱دعای پدر برای بچه ها خیلی مهم و اثر گذار است.🌱پدر باید برای...

#تربیت_فرزند...🌹❤🍃 کودکان تشنه توجه‌اند.اگر کودک توجه مثبت و...

#تربیت_فرزند...🌹❤🍃 کودکان تشنه توجه‌اند.اگر کودک توجه مثبت و...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...