تدبیر (۱۳۳ تصویر)

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🍀امام علی (ع) می‌فرماید:😌هیچ #عقل...
۱

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🍀امام علی (ع) می‌فرماید:😌هیچ #عقل...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴ امام علی (ع) می‌فرماید:😰هر که #...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴ امام علی (ع) می‌فرماید:😰هر که #...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🌺 امام علی (ع) می‌فرماید:☘اساس #ا...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🌺 امام علی (ع) می‌فرماید:☘اساس #ا...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث♊ امام علی (ع) می‌فرماید:☘ #تدبیر...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث♊ امام علی (ع) می‌فرماید:☘ #تدبیر...

#امیرالمؤمنین #حدیث #تدبیر #پشیمانی
۰

#امیرالمؤمنین #حدیث #تدبیر #پشیمانی

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر #روز اول هفته با هم به زبان این #ش...
۰

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر #روز اول هفته با هم به زبان این #ش...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

ریس جمهور یا  آفت جااان؟!آقای دکتر امروز فرمودند: باید خودتو...
۴

ریس جمهور یا آفت جااان؟!آقای دکتر امروز فرمودند: باید خودتو...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...
۰

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...

ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #تدییر_و_عقلانیت:small_blue_diamon...
۰

ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #تدییر_و_عقلانیت:small_blue_diamon...

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...
۰

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...
۱

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...