تدبیر (۱۳۳ تصویر)

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🍀امام علی (ع) می‌فرماید:😌هیچ #عقل...
۱

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🍀امام علی (ع) می‌فرماید:😌هیچ #عقل...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴ امام علی (ع) می‌فرماید:😰هر که #...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴ امام علی (ع) می‌فرماید:😰هر که #...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🌺 امام علی (ع) می‌فرماید:☘اساس #ا...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🌺 امام علی (ع) می‌فرماید:☘اساس #ا...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث♊ امام علی (ع) می‌فرماید:☘ #تدبیر...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث♊ امام علی (ع) می‌فرماید:☘ #تدبیر...

#امیرالمؤمنین #حدیث #تدبیر #پشیمانی

#امیرالمؤمنین #حدیث #تدبیر #پشیمانی

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر #روز اول هفته با هم به زبان این #ش...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر #روز اول هفته با هم به زبان این #ش...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

ریس جمهور یا  آفت جااان؟!آقای دکتر امروز فرمودند: باید خودتو...
۴

ریس جمهور یا آفت جااان؟!آقای دکتر امروز فرمودند: باید خودتو...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...

ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #تدییر_و_عقلانیت:small_blue_diamon...

ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #تدییر_و_عقلانیت:small_blue_diamon...

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...
۱

:pushpin:ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟1⃣ #تدییر_و_عقلانیت:small_...

digikala