تدبیروامید (۱۹ تصویر)

#دریاچه_ارومیه#پولاکجارفت#روحانی#تدبیروامید#دولت#جمشید_مشایخ...

#دریاچه_ارومیه#پولاکجارفت#روحانی#تدبیروامید#دولت#جمشید_مشایخ...

#مذاکره#تدبیروامید

#مذاکره#تدبیروامید

:large_blue_circle: آخرین قیمت #دلار  :face_with_stuck-out_t...
۳

:large_blue_circle: آخرین قیمت #دلار :face_with_stuck-out_t...

یک وسیله گرمایشی برای این مدرسه در استان کرمان، چند درصد از ...

یک وسیله گرمایشی برای این مدرسه در استان کرمان، چند درصد از ...

#سلطانی_فر گزینه پیشنهادی دکتر #روحانی برای تصدی وزارت #ورزش...

#سلطانی_فر گزینه پیشنهادی دکتر #روحانی برای تصدی وزارت #ورزش...

دکتر فخرالدین احمدی #دانش_آشتیانی گزینه پیشنهادی دکتر روحانی...

دکتر فخرالدین احمدی #دانش_آشتیانی گزینه پیشنهادی دکتر روحانی...

روز ملی صنعت و معدن بر کارگران و صنعتگران بیکار #تسلیت باد!!...

روز ملی صنعت و معدن بر کارگران و صنعتگران بیکار #تسلیت باد!!...

زین حسن تا آن حسن صد گز رسن:)))اینم فهمیده ولی بعضیا خودشونو...
۷

زین حسن تا آن حسن صد گز رسن:)))اینم فهمیده ولی بعضیا خودشونو...

#اسمشونبر#رکود#تدبیروامید#روحانی
۳

#اسمشونبر#رکود#تدبیروامید#روحانی

.نقد شجاعانه عملکرد دولت راستگویان در 5 دقیقه توسط #محمدرضان...

.نقد شجاعانه عملکرد دولت راستگویان در 5 دقیقه توسط #محمدرضان...

یه پیشنهاد برای آقای رییس جمهور دارم که جای وزیر نفت رو با و...
۸

یه پیشنهاد برای آقای رییس جمهور دارم که جای وزیر نفت رو با و...

حسن روحانی بدون شرح #حسن_روحانی#روحانی#کلید#تدبیروامید#صدروز
۶

حسن روحانی بدون شرح #حسن_روحانی#روحانی#کلید#تدبیروامید#صدروز

تعطیلی قطره چکانی مدارس و عدم تعطیلی ادارات . . . تدبیر دولت...
۳

تعطیلی قطره چکانی مدارس و عدم تعطیلی ادارات . . . تدبیر دولت...

مقایسه قیمت دوغ و نفت در دولت تدبیر و امیدبه همت دولتمردان ت...
۱۹

مقایسه قیمت دوغ و نفت در دولت تدبیر و امیدبه همت دولتمردان ت...

#وطنم_پاره_تنم #کرسنت#زنگنه#خاتمی#موسوی#روحانی#اصلاحات#اصلاح...
۲

#وطنم_پاره_تنم #کرسنت#زنگنه#خاتمی#موسوی#روحانی#اصلاحات#اصلاح...

حمایت دختر هاشمی از سرکرده فرقه انحرافی حلقهفائزه هاشمی، در ...
۵

حمایت دختر هاشمی از سرکرده فرقه انحرافی حلقهفائزه هاشمی، در ...

#رکود#بحران#تدبیروامید#دولت_راستگویان
۲

#رکود#بحران#تدبیروامید#دولت_راستگویان

جانم فدایتمیفهمم حالت را...از طرفی از دست این خس و خاشاک که ...

جانم فدایتمیفهمم حالت را...از طرفی از دست این خس و خاشاک که ...

برخورد سئوال برانگیز نیروی انتظامی با دانشجویان ایرانیsnn.ir...

برخورد سئوال برانگیز نیروی انتظامی با دانشجویان ایرانیsnn.ir...

digikala