تحلیف (۲۷ تصویر)

کاریکاتور "منطق آمریکایی"
۶

کاریکاتور "منطق آمریکایی"

:bust_in_silhouette:    استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brigh...

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brigh...

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...
۴

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...

‍‍:white_down_pointing_backhand_index: استاد علی اکبر رائفی ...
۱

‍‍:white_down_pointing_backhand_index: استاد علی اکبر رائفی ...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette:  استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bri...
۲

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bri...

.استاد علی‌اکبر رائفی‌ پور :.:low_brightness_symbol:محسن جان...
۸

.استاد علی‌اکبر رائفی‌ پور :.:low_brightness_symbol:محسن جان...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...
۲

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...

:bust_in_silhouette:   استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bright...
۳

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bright...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...
۱

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...

:bust_in_silhouette:  استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightn...
۶

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightn...

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond: نمید...
۳۶

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond: نمید...

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...
۲

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نمیدا...
۲

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نمیدا...

استاد علی‌اکبر رائفی‌ پور :.:low_brightness_symbol: محسن جان...

استاد علی‌اکبر رائفی‌ پور :.:low_brightness_symbol: محسن جان...

Masaf.ir:‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::l...

Masaf.ir:‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::l...

داشتم به #سلفی_حقارت نماینده های مجلس فکر میکردم که یاد #شهی...
۵

داشتم به #سلفی_حقارت نماینده های مجلس فکر میکردم که یاد #شهی...

#سلفی_حقارت#فراکسیون_امید#اصلاحات#لیست_ناامیدی#لیست_امید#مای...
۶

#سلفی_حقارت#فراکسیون_امید#اصلاحات#لیست_ناامیدی#لیست_امید#مای...

کنسرت شجریان به مناسبت #تحلیف روحانی #لغو شد ... :)#سیاست_با...
۴

کنسرت شجریان به مناسبت #تحلیف روحانی #لغو شد ... :)#سیاست_با...

:smiling_face_with_sunglasses: آقای دوربینی در مراسم #تحلیف ...
۱

:smiling_face_with_sunglasses: آقای دوربینی در مراسم #تحلیف ...

:frowning_face_with_open_mouth:اون ملتی که #نه_غزه_نه_لبنان_...
۱۲

:frowning_face_with_open_mouth:اون ملتی که #نه_غزه_نه_لبنان_...