تحریم_لبخند (۳ تصویر)

🔴 #ظریف تو همون ۸۰۰متری که بهش ویزا دادن گفته برنامه موشک‌های بالستیک #ایران قابل #مذاکره است! #تحریم_لبخند
۶

🔴 #ظریف تو همون ۸۰۰متری که بهش ویزا دادن گفته برنامه موشک‌های بالستیک #ایران قابل #مذاکره است! #تحریم_لبخند

🔺 #ظریف: تنها به سه ساختمان در آمریکا می‌توانم پا بگذارم 🔹 ظریف درباره محدودیت‌های اعمالی آمریکایی‌ها برای حضور او در نیویورک، مقر سازمان ملل گفت که به او تنها اجازه حضور در سه ساختمان ...
۰

🔺 #ظریف: تنها به سه ساختمان در آمریکا می‌توانم پا بگذارم 🔹 ظریف درباره محدودیت‌های اعمالی آمریکایی‌ها برای حضور او در نیویورک، مقر سازمان ملل گفت که به او تنها اجازه حضور در سه ساختمان داده شده است. #تحریم_لبخند

▪ ️ #ظریف رو فرستادیم تحریما رو لغو کنه خودش هم #تحریم شد برگشت. #تحریم_لبخند
۱

▪ ️ #ظریف رو فرستادیم تحریما رو لغو کنه خودش هم #تحریم شد برگشت. #تحریم_لبخند