تحریم (۸۳۷ تصویر)

🔶 کسیکه کلیدش، مذاکره با آمریکا بود، گشایشش هم برگشت تحریمها...

🔶 کسیکه کلیدش، مذاکره با آمریکا بود، گشایشش هم برگشت تحریمها...

🔺 یک زن۲۷ساله۵فرزندش رو کشت وبعدش رفت جلوقطارخودکشی کنه که پ...

🔺 یک زن۲۷ساله۵فرزندش رو کشت وبعدش رفت جلوقطارخودکشی کنه که پ...

🔺 یک زن۲۷ساله۵فرزندش رو کشت وبعدش رفت جلوقطارخودکشی کنه که پ...
۱

🔺 یک زن۲۷ساله۵فرزندش رو کشت وبعدش رفت جلوقطارخودکشی کنه که پ...

#قالیباف: عرضه نداشتن‌ها را به حساب #تحریم نگذاریم🔹در کشور م...
۴

#قالیباف: عرضه نداشتن‌ها را به حساب #تحریم نگذاریم🔹در کشور م...

🔺 این جماعت فتنه گر، مثلا در حصرن 😐 خون کشته شده های فتنه 88...

🔺 این جماعت فتنه گر، مثلا در حصرن 😐 خون کشته شده های فتنه 88...

خودتحریمی

خودتحریمی

#تحریم ها حتی به آب خوردن رسیدولی در اردوگاه حسین (ع)حرفی از...

#تحریم ها حتی به آب خوردن رسیدولی در اردوگاه حسین (ع)حرفی از...

صادرات

صادرات

کدام رئیس جمهور

کدام رئیس جمهور

#تحریم تسلیحاتی ایران با امضای #ظریف !🔺 تحریم تسلیحاتی ایران...

#تحریم تسلیحاتی ایران با امضای #ظریف !🔺 تحریم تسلیحاتی ایران...

🔺 روحانی دیروز بلبل زبونی میکرد.. امروز ساکت شده.. برجامت کو...

🔺 روحانی دیروز بلبل زبونی میکرد.. امروز ساکت شده.. برجامت کو...

تحریم های تسلیحاتی#آمریکا#تحریم#روحانی#ظریف#خیانت!!! #خاص

تحریم های تسلیحاتی#آمریکا#تحریم#روحانی#ظریف#خیانت!!! #خاص

تحریم های تسلیحاتی#آمریکا#تحریم#روحانی#ظریف#خیانت!!! #خاص

تحریم های تسلیحاتی#آمریکا#تحریم#روحانی#ظریف#خیانت!!! #خاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

دیدارنگار 5

دیدارنگار 5

دیدارنگار 4

دیدارنگار 4

دیدارنگار 3

دیدارنگار 3

دیدارنگار 2

دیدارنگار 2

digikala