تبلیغ_قدیمی (۶ تصویر)

تبلیغ قدیمی پیکان سال ۱۳۵۰ یک خانواده با پیکان دولوکس ساخت ا...
۱

تبلیغ قدیمی پیکان سال ۱۳۵۰ یک خانواده با پیکان دولوکس ساخت ا...

.تبلیغ بستنی پاستوریزه «کانادافراست» در دهه ۵۰... «کانادافرا...
۰

.تبلیغ بستنی پاستوریزه «کانادافراست» در دهه ۵۰... «کانادافرا...

#تبلیغ_قدیمی تصویر از کارت اعتباری بانک «تهران»، دهه ۵۰ خورش...
۰

#تبلیغ_قدیمی تصویر از کارت اعتباری بانک «تهران»، دهه ۵۰ خورش...

تبلیغ قدیمی ابگرمکن دیواری خرگوش نشان وایلانتدر دهه ۵۰ خورشی...
۰

تبلیغ قدیمی ابگرمکن دیواری خرگوش نشان وایلانتدر دهه ۵۰ خورشی...

تبلیغ قدیمی ژیان در دهه ۵۰ خورشیدی_______#ژیان #ماشین #قدیمی...
۰

تبلیغ قدیمی ژیان در دهه ۵۰ خورشیدی_______#ژیان #ماشین #قدیمی...

#تبلیغ_قدیمیتبلیغ قدیمی پودر لباسشویی «برف»...به سپیدی برف، ...
۰

#تبلیغ_قدیمیتبلیغ قدیمی پودر لباسشویی «برف»...به سپیدی برف، ...