تبلیغی (۹ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#نکته_های_طلایی #تبلیغی #مذهبی #کاربردی #تربیتی #اخلاقی #زند...
۶

#نکته_های_طلایی #تبلیغی #مذهبی #کاربردی #تربیتی #اخلاقی #زند...

از #امروز #مأموریت #تبلیغی #بنده در #مرز #مهران #آغاز می شود...
۰

از #امروز #مأموریت #تبلیغی #بنده در #مرز #مهران #آغاز می شود...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#تـلنــــــگـــــر از بزرگی پرسیدند::white_up_pointing_index...
۰

#تـلنــــــگـــــر از بزرگی پرسیدند::white_up_pointing_index...

:heavy_large_circle:️ از بزرگی پرسیدند::white_up_pointing_in...
۰

:heavy_large_circle:️ از بزرگی پرسیدند::white_up_pointing_in...

تأملی در اظهار‌ات شاذ اخیر هاشمی رفسنجانی !!آقـای #اتاق_فرما...
۴

تأملی در اظهار‌ات شاذ اخیر هاشمی رفسنجانی !!آقـای #اتاق_فرما...