تبسم (۴۴ تصویر)

#باران #بارون #تبسم #عاشقانه #روانشناسی  #دکتر_حجت_عرفانیانپ...

#باران #بارون #تبسم #عاشقانه #روانشناسی #دکتر_حجت_عرفانیانپ...

در میان #آغوش #تو:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:می ت...

در میان #آغوش #تو:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:می ت...

برق چشمان یک #زنو صورت معصومانه اشلابه لای یک آرایش ملیح و #...

برق چشمان یک #زنو صورت معصومانه اشلابه لای یک آرایش ملیح و #...

سلام یه دنیا قاصدک با یه بغل خبرای  خوب براتون آرزومندیم #شا...
۱

سلام یه دنیا قاصدک با یه بغل خبرای خوب براتون آرزومندیم #شا...

:dove_of_peace:سلام  صبحتون بخیروشادی
 #شادی_غیرمنتظره #یهوی...

:dove_of_peace:سلام صبحتون بخیروشادی #شادی_غیرمنتظره #یهوی...

:dove_of_peace:سلام صبحتون بخیر #شادی_غیرمنتظره #یهویی #یهوی...

:dove_of_peace:سلام صبحتون بخیر #شادی_غیرمنتظره #یهویی #یهوی...

:dove_of_peace:سلام  روزتون مملو از یاد خدا #شادی_غیرمنتظره ...

:dove_of_peace:سلام روزتون مملو از یاد خدا #شادی_غیرمنتظره ...

:dove_of_peace:سلام صبحتون بخیر #شادی_غیرمنتظره #یهویی #یهوی...

:dove_of_peace:سلام صبحتون بخیر #شادی_غیرمنتظره #یهویی #یهوی...

:dove_of_peace:پیش می آید گاهی در زندگی ات به هر دری که میزن...

:dove_of_peace:پیش می آید گاهی در زندگی ات به هر دری که میزن...

خدایاتو میدانی آنچه را که من نمیدانمدر دانستن تو آرامشیست و ...

خدایاتو میدانی آنچه را که من نمیدانمدر دانستن تو آرامشیست و ...

:dizzy_symbol:دریا باش:dizzy_symbol:ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩکی ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﺮﺩ .....

:dizzy_symbol:دریا باش:dizzy_symbol:ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩکی ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﺮﺩ .....

:dove_of_peace::rose:سلام صبح زیبا تون بخیربراتون یڪ روز قشن...

:dove_of_peace::rose:سلام صبح زیبا تون بخیربراتون یڪ روز قشن...

:dove_of_peace::rose:روزتون معطر بهبوی مهربانیالهی دلتون شاد...

:dove_of_peace::rose:روزتون معطر بهبوی مهربانیالهی دلتون شاد...

زندگی زیباستپس نفس بکش لحظه هایخوشبختی راصبحتون سرشاراز لطف ...
۱

زندگی زیباستپس نفس بکش لحظه هایخوشبختی راصبحتون سرشاراز لطف ...

:dove_of_peace::rose:سلام صبحتون بخیرشادی_غیرمنتظره #یهویی #...
۱

:dove_of_peace::rose:سلام صبحتون بخیرشادی_غیرمنتظره #یهویی #...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

در میان #آغوش تو:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:می تو...

در میان #آغوش تو:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:می تو...

تو از حزب سیه چشمان، من از کابینه ی عشقمبه بادم می دهد آخر خ...

تو از حزب سیه چشمان، من از کابینه ی عشقمبه بادم می دهد آخر خ...