تبریک_سال_نو (۲۴ تصویر)

🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸🌸☘🌸☘🌸🌸یا مقلب القلوب و الابصاریا مدبر الیل و النهار...
۴

🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸🌸☘🌸☘🌸🌸یا مقلب القلوب و الابصاریا مدبر الیل و النهار...

"بهترین"در زندگیتان چگونه معنا می‌شود!؟🌸در سال نو آن بهترین ...
۰

"بهترین"در زندگیتان چگونه معنا می‌شود!؟🌸در سال نو آن بهترین ...

بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیمبه‌ پای سرو آزادی سر و د...
۰

بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیمبه‌ پای سرو آزادی سر و د...

خدایا چنان کن که هر روز ماهمه سبز باشد چو نوروز مادل و دیده ...
۰

خدایا چنان کن که هر روز ماهمه سبز باشد چو نوروز مادل و دیده ...

🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸🌸☘🌸☘🌸🌸یا مقلب القلوب و الابصاریا مدبر الیل و النهار...
۰

🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸🌸☘🌸☘🌸🌸یا مقلب القلوب و الابصاریا مدبر الیل و النهار...

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🌸🍃🌸🍃🌸🌸نوروز نماد جاودان نو شدن استتجدید جوانی جهان ...
۰

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🌸🍃🌸🍃🌸🌸نوروز نماد جاودان نو شدن استتجدید جوانی جهان ...

ﯾﺎﻣﻘﻠﺐ، ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖﯾﺎ ﻣﺤﻮﻝ، ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺗﻮﺳﺖﮐﻦ ﺗﻮ ﺗﺪ...
۰

ﯾﺎﻣﻘﻠﺐ، ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖﯾﺎ ﻣﺤﻮﻝ، ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺗﻮﺳﺖﮐﻦ ﺗﻮ ﺗﺪ...

🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸🌸☘🌸☘🌸🌸فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کرد...
۰

🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸🌸☘🌸☘🌸🌸فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کرد...

@MehrBanooo_2018سال که "نو" شدپاک کنید افکارتان را از کینه‌ه...
۰

@MehrBanooo_2018سال که "نو" شدپاک کنید افکارتان را از کینه‌ه...

اسفند تافته جدا بافته است!نه می‌توان انگ سرمای زمستان را به ...
۱

اسفند تافته جدا بافته است!نه می‌توان انگ سرمای زمستان را به ...

روزهای پایانی سال است...بوی نو شدن می‌آید...ولی توهمیشه رفیق...
۱

روزهای پایانی سال است...بوی نو شدن می‌آید...ولی توهمیشه رفیق...

سال که "نو" شدپاک کنید افکارتان را از کینه‌ها!ببخشید به وسعت...
۰

سال که "نو" شدپاک کنید افکارتان را از کینه‌ها!ببخشید به وسعت...

بوی‌ جان می‌آید اینک از نفس‌های بهاردست‌های پر گل‌اند این شا...
۰

بوی‌ جان می‌آید اینک از نفس‌های بهاردست‌های پر گل‌اند این شا...

:cherry_blossom:بهار:cherry_blossom: آمدهکمتر از چنار که نیس...
۱

:cherry_blossom:بهار:cherry_blossom: آمدهکمتر از چنار که نیس...

آمد از راه، بهار!بُقچه‌ی شادی و امّید به دست...کوله‌ی سبزی و...
۰

آمد از راه، بهار!بُقچه‌ی شادی و امّید به دست...کوله‌ی سبزی و...

:cherry_blossom:دوست من:cherry_blossom:برایت آرزو دارم،هر بر...
۰

:cherry_blossom:دوست من:cherry_blossom:برایت آرزو دارم،هر بر...

یا مقلب القلوب و الابصاریا مدبر الیل و النهاریا محول الحول و...
۰

یا مقلب القلوب و الابصاریا مدبر الیل و النهاریا محول الحول و...

ﯾﺎﻣﻘﻠﺐ، ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖﯾﺎ ﻣﺤﻮﻝ، ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺗﻮﺳﺖﮐﻦ ﺗﻮ ﺗﺪ...
۰

ﯾﺎﻣﻘﻠﺐ، ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖﯾﺎ ﻣﺤﻮﻝ، ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺗﻮﺳﺖﮐﻦ ﺗﻮ ﺗﺪ...

بنام خدای بهار آفرینبهار آفرین را هزار آفرینبه جمشید و آیین ...
۰

بنام خدای بهار آفرینبهار آفرین را هزار آفرینبه جمشید و آیین ...

نوروز بمانید که ایّام شماییدآغاز شمایید و سرانجام شماییدآن ص...
۰

نوروز بمانید که ایّام شماییدآغاز شمایید و سرانجام شماییدآن ص...