تا_شهدا (۴۵۸ تصویر)

رفیق شهیدم ...🙏😞🌹#شهید#تا_شهدا#شهادت #خاص #جذاب #BEAUTIFUL #...
۲

رفیق شهیدم ...🙏😞🌹#شهید#تا_شهدا#شهادت #خاص #جذاب #BEAUTIFUL #...

التماس دعای شهادت ...🌹🙏❤#شهید#تا_شهدا#شهادت #خاص #جذاب #زیبا...

التماس دعای شهادت ...🌹🙏❤#شهید#تا_شهدا#شهادت #خاص #جذاب #زیبا...

#تا_شهدا #شهید #شهادت  #جذاب #هنر #خلاقیت #ایده #هنر_عکاسی #...
۶

#تا_شهدا #شهید #شهادت #جذاب #هنر #خلاقیت #ایده #هنر_عکاسی #...

شهدا شرمنده ایم ... #تا_شهدا #شهید #شهادت #جذاب #هنر #ایده #...
۱

شهدا شرمنده ایم ... #تا_شهدا #شهید #شهادت #جذاب #هنر #ایده #...

.... #تا_شهدا #شهید #شهادت  #جذاب #هنر #خلاقیت #ایده #عاشقان...

.... #تا_شهدا #شهید #شهادت #جذاب #هنر #خلاقیت #ایده #عاشقان...

شهدا شرمنده ایم ... #تا_شهدا #شهید #شهادت  #جذاب #هنر #خلاقی...

شهدا شرمنده ایم ... #تا_شهدا #شهید #شهادت #جذاب #هنر #خلاقی...

شهدا شرمنده ایم ... #تا_شهدا #شهید #شهادت  #جذاب #هنر #خلاقی...
۱

شهدا شرمنده ایم ... #تا_شهدا #شهید #شهادت #جذاب #هنر #خلاقی...

واقعا مرد می خواهد ... #تا_شهدا #شهید #شهادت  #ایده #عاشقانه...
۴

واقعا مرد می خواهد ... #تا_شهدا #شهید #شهادت #ایده #عاشقانه...

شهدا شرمنده ایم .... #تا_شهدا #شهید #شهادت #عکس_نوشته #عکس #...

شهدا شرمنده ایم .... #تا_شهدا #شهید #شهادت #عکس_نوشته #عکس #...

التماس دعای شهادت ...🌹🙏 #تا_شهدا #شهید #شهادت
۲

التماس دعای شهادت ...🌹🙏 #تا_شهدا #شهید #شهادت

سلام بر شهیدی که پس از شهادت هم ،،سنگر را رها نکرد😭 #تا_شهدا...
۲

سلام بر شهیدی که پس از شهادت هم ،،سنگر را رها نکرد😭 #تا_شهدا...

شعبان حکایت قدم هایت ... #تا_شهدا #شهید #شهادت
۴

شعبان حکایت قدم هایت ... #تا_شهدا #شهید #شهادت

او زمان برنامه face app نبود اما جوون ها اینطور پیر می شدن  ...
۵

او زمان برنامه face app نبود اما جوون ها اینطور پیر می شدن ...

آنقدر دولا دولا دویدن تا ما بتوانیم راست راست راه  برویم !!ش...
۱

آنقدر دولا دولا دویدن تا ما بتوانیم راست راست راه برویم !!ش...

آسمانی ها به شهادت نمی رسند این خاکی  ها هستند که لایق شهادت...
۲

آسمانی ها به شهادت نمی رسند این خاکی ها هستند که لایق شهادت...

زندگی زیباست اما شهادت از آن زیبا تر ...شادی روح شهدا صلوات ...
۳

زندگی زیباست اما شهادت از آن زیبا تر ...شادی روح شهدا صلوات ...

شهدا شرمنده ایم.... شادی روح شهدا صلوات +اللهم عجل لولیک الف...

شهدا شرمنده ایم.... شادی روح شهدا صلوات +اللهم عجل لولیک الف...

شهدا شرمنده ایم.....شادی روح شهدا صلوات +اللهم عجل لولیک الف...
۴

شهدا شرمنده ایم.....شادی روح شهدا صلوات +اللهم عجل لولیک الف...

شهدا شرمنده ایم....شادی روح شهدا صلوات +اللهم عجل لولیک الفر...
۱

شهدا شرمنده ایم....شادی روح شهدا صلوات +اللهم عجل لولیک الفر...