تا (۶۶۷ تصویر)

#تا وقتی چروک شیم ما مال همیم #سامی #عشقولانه

#تا وقتی چروک شیم ما مال همیم #سامی #عشقولانه

و امید؛ طعم‌گَسِ‌خرمالویِ‌نارسیده‌ای‌ست‌که‌درگلو‌می‌شکند :)#...

و امید؛ طعم‌گَسِ‌خرمالویِ‌نارسیده‌ای‌ست‌که‌درگلو‌می‌شکند :)#...

#امیر ارمان  #طرفدار ابدی  #عشق زندگیم  #تا ابد طرفدارتم

#امیر ارمان #طرفدار ابدی #عشق زندگیم #تا ابد طرفدارتم

#تا حالا شده به کسی نگاه کنی و از خدا درخواست کنی که هیچ وقت...
۲۹

#تا حالا شده به کسی نگاه کنی و از خدا درخواست کنی که هیچ وقت...

#تا حرف اَزنی مه از سخن بیزارُم تا ساکتی تُو مه طالب گُفتارُ...

#تا حرف اَزنی مه از سخن بیزارُم تا ساکتی تُو مه طالب گُفتارُ...

#تا ابد_باهاتم:) #عاشقانه
۳

#تا ابد_باهاتم:) #عاشقانه

#من غرورم را شکستم #تا بدانند خستہ‌ام #چشم خود بر این همہ #آ...

#من غرورم را شکستم #تا بدانند خستہ‌ام #چشم خود بر این همہ #آ...

#پزشکی #موفقیت #کنکور99 #خواستن_توانستن_است #تا توانی _دلی_ ...

#پزشکی #موفقیت #کنکور99 #خواستن_توانستن_است #تا توانی _دلی_ ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#چن ما همیشه پشتتیم  #چن تا ابد با ماست  #تا ابد فنت میمونم ...
۷

#چن ما همیشه پشتتیم #چن تا ابد با ماست #تا ابد فنت میمونم ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

digikala