بی_وفا (۳۱ تصویر)

دوستانش #بی_وفا و دشمنانش بی امانبا کدامین سر کند؟ مشکل دوتا...
۷

دوستانش #بی_وفا و دشمنانش بی امانبا کدامین سر کند؟ مشکل دوتا...

دیگر نه می‌پرسم،نه اعتراض می‌کنم،نه افسوس می‌خورم...فقط می‌ب...
۲

دیگر نه می‌پرسم،نه اعتراض می‌کنم،نه افسوس می‌خورم...فقط می‌ب...

اسمش را زنانه گذاشتیم دنیا...اسمش را مردانه گذاشتیم جهان...و...

اسمش را زنانه گذاشتیم دنیا...اسمش را مردانه گذاشتیم جهان...و...

والا:pensive_face: مگ غیر اینه!؟!؟ #یخ #آب #گرم #سرد #دیدن #...
۲

والا:pensive_face: مگ غیر اینه!؟!؟ #یخ #آب #گرم #سرد #دیدن #...

#امتداد این #جاده تنها در #اختیار #توست!#ممکن است #دیگران در...

#امتداد این #جاده تنها در #اختیار #توست!#ممکن است #دیگران در...

کانال تلگرام :cherry_blossom:مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom:  ...
۱

کانال تلگرام :cherry_blossom:مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom: ...

همیشه #بیست بود:face_with_tears_of_joy::victory_hand: #خستگی...
۸

همیشه #بیست بود:face_with_tears_of_joy::victory_hand: #خستگی...

کانال تلگرام :cherry_blossom:مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom:ht...

کانال تلگرام :cherry_blossom:مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom:ht...

خیلی سخته #قوی#مزخرف#به_درک#درک#رد#قوی#گاهی#وقت#خستگی #تنهای...
۱

خیلی سخته #قوی#مزخرف#به_درک#درک#رد#قوی#گاهی#وقت#خستگی #تنهای...

#روزگاری #غم برایم #هیچ معنایی نداشت آمد و غم را برایم خوب #...
۱

#روزگاری #غم برایم #هیچ معنایی نداشت آمد و غم را برایم خوب #...

باعث #حرص بقین:victory_hand:#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگین #...

باعث #حرص بقین:victory_hand:#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگین #...

از هرچی #آدم مزخرف:unamused_face:#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غم...

از هرچی #آدم مزخرف:unamused_face:#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غم...

#میبینم#میخندم#ردمیشم:heavy_black_heart:#خستگی #تنهایی #خوشح...

#میبینم#میخندم#ردمیشم:heavy_black_heart:#خستگی #تنهایی #خوشح...

#تو چرا گرفتی فاز پادشاهی؟#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگین #نا...

#تو چرا گرفتی فاز پادشاهی؟#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگین #نا...

#هیچوقتSelena:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #خستگی #ت...

#هیچوقتSelena:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #خستگی #ت...

:)#مرلین_مونرو:heavy_black_heart:#دوست_داشتنی#خوب#فرشته#زیبا...

:)#مرلین_مونرو:heavy_black_heart:#دوست_داشتنی#خوب#فرشته#زیبا...

#من آدم بی معرفتی نیستم:smirking_face:#کیم_وو_بین :smiling_c...
۴

#من آدم بی معرفتی نیستم:smirking_face:#کیم_وو_بین :smiling_c...

چ حس خوبی داره:upside-down_face:#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگ...

چ حس خوبی داره:upside-down_face:#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگ...

به #درک...#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگین #ناراحت #خسته #تنها...

به #درک...#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگین #ناراحت #خسته #تنها...

#نه در زندگی دیگران#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگین #ناراحت #خ...
۱

#نه در زندگی دیگران#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگین #ناراحت #خ...