بی_نماز (۳ تصویر)

🍃﷽🍃⏺ { سه مطلب رو عرض میکنم و تمام } ⏺1⃣ عزیزان در هیچ کجای ...
۲۱

🍃﷽🍃⏺ { سه مطلب رو عرض میکنم و تمام } ⏺1⃣ عزیزان در هیچ کجای ...

:leaf_fluttering_in_wind::glowing_star: جمله ای از جنس طلا.....
۲

:leaf_fluttering_in_wind::glowing_star: جمله ای از جنس طلا.....

مردم #ظاهر_بین گمان میکنند، علی(ع) با این تیغ به شهادت رسید....
۱

مردم #ظاهر_بین گمان میکنند، علی(ع) با این تیغ به شهادت رسید....