بی_مخاطب (۲۱۵ تصویر)

🌷تو نمی خواهی عزیزت بشوم زور که نیست🌷یا نگاهم بکند چشم تو مج...
۱۸

🌷تو نمی خواهی عزیزت بشوم زور که نیست🌷یا نگاهم بکند چشم تو مج...

#بی_مخاطب

#بی_مخاطب

#بی_مخاطب #عشقولانه
۵

#بی_مخاطب #عشقولانه

😍😍دستانت را دور گردنم حلقه کن ...این دوست داشتنی ترین شالگرد...

😍😍دستانت را دور گردنم حلقه کن ...این دوست داشتنی ترین شالگرد...

شده در حنجره ات بغض گلو گیر شود؟به تلاطم برسی، حسِ تو   تحقی...

شده در حنجره ات بغض گلو گیر شود؟به تلاطم برسی، حسِ تو تحقی...

#بخونیدامروز به کلمه‌ی خارجی جالبی برخوردم «کراش/Crush»؛ به ...
۵۷

#بخونیدامروز به کلمه‌ی خارجی جالبی برخوردم «کراش/Crush»؛ به ...

#بی_مخاطب
۲

#بی_مخاطب

#بی_مخاطب

#بی_مخاطب

#بی_مخاطب
۱۵

#بی_مخاطب

digikala