بی‌دین (۲ تصویر)

:cherry_blossom:دعاهای #مفاتیح قلبم را تسخیر کرد:cherry_blos...
۰

:cherry_blossom:دعاهای #مفاتیح قلبم را تسخیر کرد:cherry_blos...

○ #چکیده :
خوب است #دینداری را دست‌کم از #بهاییان یاد بگیرید...
۰

○ #چکیده : خوب است #دینداری را دست‌کم از #بهاییان یاد بگیرید...