بین (۱۶۴ تصویر)

سلام همه ی زندگیم#کربلا #دلتنگ #زائر #بین الحرمین           ...

سلام همه ی زندگیم#کربلا #دلتنگ #زائر #بین الحرمین ...

#برو #که #هیچی #بین#ما #نی #اصلا  😑✊

#برو #که #هیچی #بین#ما #نی #اصلا 😑✊

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابا عبدالله

بیاید دست دلمان را بگیریم و ببریم جای که هیچ دغدغه ای نباشدن...
۲

بیاید دست دلمان را بگیریم و ببریم جای که هیچ دغدغه ای نباشدن...

تو سرازیری قبر ،تو شلوغی قیامت منو تنها نگذار#امام-حسین#کربل...
۲

تو سرازیری قبر ،تو شلوغی قیامت منو تنها نگذار#امام-حسین#کربل...

حاضرم جان بدهم تا که ببینم حرمتجان عالم به فدای حرم محترمت #...

حاضرم جان بدهم تا که ببینم حرمتجان عالم به فدای حرم محترمت #...

#بین خودمون بمونه؛ ولی هرکی هرجا دلشو جا گذاشته باشه، آخر آخ...
۴۹

#بین خودمون بمونه؛ ولی هرکی هرجا دلشو جا گذاشته باشه، آخر آخ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#خدا چه شکلیه؟!از چی #درست شده و قبل از خدا چی بوده؟!!اگر شم...
عکس بلند

#خدا چه شکلیه؟!از چی #درست شده و قبل از خدا چی بوده؟!!اگر شم...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...