بیماری (۱۰۷۶ تصویر)

هرسوالی داری بپرسقول میدم راستشو بگم.#چالش #بازی #سوال #دختر...
۱

هرسوالی داری بپرسقول میدم راستشو بگم.#چالش #بازی #سوال #دختر...

دلم سوخت براشون(':‌پ.ن: و اختاپوس همچنان مود است پ.ن: هق ......
۱

دلم سوخت براشون(':‌پ.ن: و اختاپوس همچنان مود است پ.ن: هق ......

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال تلگرام 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXh...

کانال تلگرام 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXh...

کانال تلگرام 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXh...

کانال تلگرام 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXh...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlLl...

کانال🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlLl...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

در شب آرزوها، برای شفای بیماران دعا کنیم...
بارالها... تمام ...
۱

در شب آرزوها، برای شفای بیماران دعا کنیم... بارالها... تمام ...

شب آرزوهاست...
و من قاصدکی به دست باد سپردم با بهترین آرزوها...

شب آرزوهاست... و من قاصدکی به دست باد سپردم با بهترین آرزوها...

در شب آرزوها، برای شفای بیماران دعا کنیم...

#شب_آرزوها #لیل...

در شب آرزوها، برای شفای بیماران دعا کنیم... #شب_آرزوها #لیل...

به درک تیکه کلامش بود. فرقی نداشت چه خبری بشنوه، فرقی نداشت ...

به درک تیکه کلامش بود. فرقی نداشت چه خبری بشنوه، فرقی نداشت ...

#بیماری #باحال  #خاص #پست_جدید
۲

#بیماری #باحال #خاص #پست_جدید

حواستان هست.؟؟؟!#بیسوادی#بیماریهای_مزمن

حواستان هست.؟؟؟!#بیسوادی#بیماریهای_مزمن