بیشتر_افراد_روی_زمین (۱ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ م...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ م...