بیست_و_یکم (۴ تصویر)

#تقویم_تاریخ و #مناسبتهای #بیست_و_یکم شهریور 1396:wrapped_pr...

#تقویم_تاریخ و #مناسبتهای #بیست_و_یکم شهریور 1396:wrapped_pr...

:large_red_circle: #روزه گرفتن از نظر علم #پزشکی :small_oran...

:large_red_circle: #روزه گرفتن از نظر علم #پزشکی :small_oran...

:large_red_circle: #روزه گرفتن از نظر علم #پزشکی :small_oran...
۷

:large_red_circle: #روزه گرفتن از نظر علم #پزشکی :small_oran...

پای درس حجت الاسلام پناهیان بسم الله الرحمن الرحیم..شب قدر م...
۶

پای درس حجت الاسلام پناهیان بسم الله الرحمن الرحیم..شب قدر م...