بیدلی (۲ تصویر)

دل که عاشق شد ز نااهلان سرشتش شد جدامذهبش عشق است و راهش عشق...
۷

دل که عاشق شد ز نااهلان سرشتش شد جدامذهبش عشق است و راهش عشق...

کندمش انداختمش دور!#بیدلی رو به نعمتهام اضافه کردم ...
۴

کندمش انداختمش دور!#بیدلی رو به نعمتهام اضافه کردم ...