بیخدا (۸۸ تصویر)

جنایتی که هرگز نباید فراموش کرد⭕️ ‏نفود مقلدان سازمان بهداشت...

جنایتی که هرگز نباید فراموش کرد⭕️ ‏نفود مقلدان سازمان بهداشت...

گناه یعنی چی
۲

گناه یعنی چی

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

تغییر خلقت خداوند به خواست شیاطین

تغییر خلقت خداوند به خواست شیاطین

چرا مملکت ما جهان سوم هست...

چرا مملکت ما جهان سوم هست...

ای مردم  جز این نیست که خداست و شیطان...
۳

ای مردم جز این نیست که خداست و شیطان...

زخجالت چه کنم...

زخجالت چه کنم...

تو پارتی ها چه خبره...
۲

تو پارتی ها چه خبره...

توریسم جنسی کودکان...

توریسم جنسی کودکان...

لطفا از تکرار مجدد آن به‌پرهیزید...

لطفا از تکرار مجدد آن به‌پرهیزید...

🔶 هرچی میشه بعضیا میگن «قضاوت نکنیم!» به قول توییتری ها جاج ...
۲

🔶 هرچی میشه بعضیا میگن «قضاوت نکنیم!» به قول توییتری ها جاج ...

🔷 چطور آدما رو بشناسم؟ چطور بدونم کی بعدا به چه راهی میره؟ چ...
۲۸

🔷 چطور آدما رو بشناسم؟ چطور بدونم کی بعدا به چه راهی میره؟ چ...

چه چیزهایی می‌تواند در دارک وب پیدا شود...
۲

چه چیزهایی می‌تواند در دارک وب پیدا شود...

انسان پوچ و بیخدا هرگز خودکشی نمی کند...

انسان پوچ و بیخدا هرگز خودکشی نمی کند...

القران الکریم. سوره مریم. آیه 68

القران الکریم. سوره مریم. آیه 68

جادوگران بدون خواست خدا نمیتوانندبه کسی ضرربرسانند.

جادوگران بدون خواست خدا نمیتوانندبه کسی ضرربرسانند.

از قران بپرس...

از قران بپرس...

با چاقو چشم هاشو از کاسه در میاره...
۱

با چاقو چشم هاشو از کاسه در میاره...

التماس کمی تفکر...
۱

التماس کمی تفکر...