بیا (۱۷۹ تصویر)

خوبه حالم چرا بد دیگه ها؟#حصین💙😍#بیا بالاتر زندگی که جاودانه...
۷۳

خوبه حالم چرا بد دیگه ها؟#حصین💙😍#بیا بالاتر زندگی که جاودانه...

(پارت 3)#جواب من یک کلمس +جواب چی #بابا اه باهام میمونی یا ن...
۶

(پارت 3)#جواب من یک کلمس +جواب چی #بابا اه باهام میمونی یا ن...

پارت 38 (مین سو)طبق معمول داشتم پرونده هارو چک میکردمکه تق ت...
۸

پارت 38 (مین سو)طبق معمول داشتم پرونده هارو چک میکردمکه تق ت...

پارت16:خون شیرین 🌓+ببخشید#نه خب راستش من خبر داشتم +از چی #ا...
۱۱

پارت16:خون شیرین 🌓+ببخشید#نه خب راستش من خبر داشتم +از چی #ا...

پارت 4:خون شیرین 🌗🌀ادامه 🌀#تو که آخر باید انجام بدی چرا تقلا...
۱۵

پارت 4:خون شیرین 🌗🌀ادامه 🌀#تو که آخر باید انجام بدی چرا تقلا...

پارت 36:زندگی شیرین اعصابم خورد شده بود رفتم تو تراس یکم هوا...
۲

پارت 36:زندگی شیرین اعصابم خورد شده بود رفتم تو تراس یکم هوا...

🌼 #السلام_علیک🌼 #یا_اباصالح_مهدی🌼کجایی⁉️ ای قرار بی قراران 💫...
۱۰

🌼 #السلام_علیک🌼 #یا_اباصالح_مهدی🌼کجایی⁉️ ای قرار بی قراران 💫...

#بیا فکر کنیم به ۱۵۰ سالِ به بعد ؛نه مایی وجود داره ؛ نه غصه...

#بیا فکر کنیم به ۱۵۰ سالِ به بعد ؛نه مایی وجود داره ؛ نه غصه...

مثل تنهایی عاشق پر از عاشقانه ای تو...
۳

مثل تنهایی عاشق پر از عاشقانه ای تو...

#بیا #مست کنیم!! #شراب لازم نیست؛ #چشمان من و #لبهای تووو #ک...
۱

#بیا #مست کنیم!! #شراب لازم نیست؛ #چشمان من و #لبهای تووو #ک...

#لایک بیا تو گروه انیمه ای t.me/wwwkoohanime

#لایک بیا تو گروه انیمه ای t.me/wwwkoohanime

#بیا #مست کنیم!!#شراب لازم نیست؛#چشمان من و #لبهای تووو #کاف...
۲

#بیا #مست کنیم!!#شراب لازم نیست؛#چشمان من و #لبهای تووو #کاف...