بیابان (۶۰ تصویر)

خدایا دخیل آرزوهایم را به ضریح نگاهت گره زده ام
(التماس دعا)
۲۰

خدایا دخیل آرزوهایم را به ضریح نگاهت گره زده ام (التماس دعا)

اووووف ب کلبه رضا خوش اومدین😍😂😍😂😍😂 #کوه #بیابان #صحرا گردی #...
۱۹۵

اووووف ب کلبه رضا خوش اومدین😍😂😍😂😍😂 #کوه #بیابان #صحرا گردی #...

پرنده ابابیل در سوره فیل
۱

پرنده ابابیل در سوره فیل

#طبیعت #بیابان

#طبیعت #بیابان

تنهایی
۸

تنهایی

پاورپوینت شناخت کویر
۱

پاورپوینت شناخت کویر

پاورپوینت کویر

پاورپوینت کویر

روز بیابان زدایی

روز بیابان زدایی

قسم به عشق که تنها پناه من بوده  ست
فقط -به یاد تو بودن- گنا...

قسم به عشق که تنها پناه من بوده ست فقط -به یاد تو بودن- گنا...

نفست گر به تن داغ بیابان برسد
حال نعشی ست که بر کالبدش جان ب...

نفست گر به تن داغ بیابان برسد حال نعشی ست که بر کالبدش جان ب...

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...
۱۵

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:white_down_pointing_backhand_index:            :white_down_...

:white_down_pointing_backhand_index: :white_down_...

:white_down_pointing_backhand_index:   :white_down_pointing_...

:white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_...

:white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_ba...

:white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_ba...

:white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_ba...
۲

:white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_ba...