بکگراند_گوشی (۱۰ تصویر)

برف نگران ام نمی کندحصار يخ رنج ام نميدهدزيرا پايداری می کنم...

برف نگران ام نمی کندحصار يخ رنج ام نميدهدزيرا پايداری می کنم...

گاهی فقط بیخیال باش.وقتی قادر به تغییرِ بعضی چیزها نیستی.روز...

گاهی فقط بیخیال باش.وقتی قادر به تغییرِ بعضی چیزها نیستی.روز...

+ هی میرفت، هی میومد، آخرش نفهمیدم دردش چیه؟ اگه دوسم داره چ...

+ هی میرفت، هی میومد، آخرش نفهمیدم دردش چیه؟ اگه دوسم داره چ...

آن قدر از خواب و رویا نوشتم که شعرهایم تکراری شده ؛ بیا این ...

آن قدر از خواب و رویا نوشتم که شعرهایم تکراری شده ؛ بیا این ...

#والپیپرفانتزی #والپیپر_عاشقانه #والپیپر_دخترونه #والپیپر_پس...
۱

#والپیپرفانتزی #والپیپر_عاشقانه #والپیپر_دخترونه #والپیپر_پس...

#والپیپرفانتزی #والپیپر_عاشقانه #والپیپر_دخترونه #والپیپر_پس...

#والپیپرفانتزی #والپیپر_عاشقانه #والپیپر_دخترونه #والپیپر_پس...

#والپیپرفانتزی #والپیپر_عاشقانه #والپیپر_دخترونه #والپیپر_پس...

#والپیپرفانتزی #والپیپر_عاشقانه #والپیپر_دخترونه #والپیپر_پس...

#بکگراند_رنگی #بکگراند_اچ_دی #بکگراند #بکگراند_گوشی #بکگراند...

#بکگراند_رنگی #بکگراند_اچ_دی #بکگراند #بکگراند_گوشی #بکگراند...

#بکگراند_رنگی #بکگراند_اچ_دی #بکگراند_کودک #بکگراند #بکگراند...

#بکگراند_رنگی #بکگراند_اچ_دی #بکگراند_کودک #بکگراند #بکگراند...

#بکگراند_رنگی #بکگراند_اچ_دی #بکگراند_کودک #بکگراند #بکگراند...

#بکگراند_رنگی #بکگراند_اچ_دی #بکگراند_کودک #بکگراند #بکگراند...

digikala