بچه_شیعه (۱۰۹۱ تصویر)

✴️سیاست_های_دوران_نامزدی ❤️ #همسرداری❌ #اینقدر_بی_توقع_نباش ...

✴️سیاست_های_دوران_نامزدی ❤️ #همسرداری❌ #اینقدر_بی_توقع_نباش ...

چه کنم که همسرم به حرف هایم گوش کند؟(خانم ها بخوانند)☑️برای ...
۱

چه کنم که همسرم به حرف هایم گوش کند؟(خانم ها بخوانند)☑️برای ...

⭕️دلایل درست ونادرست ازدواج کردن: 🔺هر دختر و پسری حتما باید ...

⭕️دلایل درست ونادرست ازدواج کردن: 🔺هر دختر و پسری حتما باید ...

تازه عروس بود 👰شوهرش رفته بود بیرون اولین بار بود که میخواست...
۱

تازه عروس بود 👰شوهرش رفته بود بیرون اولین بار بود که میخواست...

💢 چرا همسرم شیفته من نمیشه؟💢#هردو_بدانیمخیلی از خانوم ها و آ...

💢 چرا همسرم شیفته من نمیشه؟💢#هردو_بدانیمخیلی از خانوم ها و آ...

روز خواستگاری دختره گفتبلد نیستم غذا درست کنمکارای خونه هم ط...
۴

روز خواستگاری دختره گفتبلد نیستم غذا درست کنمکارای خونه هم ط...

#فوت_و_فن‌های_خواستگاری تشخیص #صداقت طرف در خواستگاری:🔸اول ص...

#فوت_و_فن‌های_خواستگاری تشخیص #صداقت طرف در خواستگاری:🔸اول ص...

💠 شهید حسین معزغلامی:♦️ دلگير کہ شدی اززمانہتعطیل کن زندگی ر...
۲

💠 شهید حسین معزغلامی:♦️ دلگير کہ شدی اززمانہتعطیل کن زندگی ر...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

ادامه در پست بعد #اژدواج#بچه#عشق#نی‌_نی #بچه_خوشگل #بچه_شیعه...

#بچه_شیعه ریشه خودمون را با دستهای خودمان می زنند ...😱😱#برنا...
۱

#بچه_شیعه ریشه خودمون را با دستهای خودمان می زنند ...😱😱#برنا...

سیب داریم، هلو داریم، عروس خنده رو داریمیار مبارک بادا، ایشا...
۵

سیب داریم، هلو داریم، عروس خنده رو داریمیار مبارک بادا، ایشا...

باصراط المستقیم چشم تو مرتد شدم 🌹🥺قبله ام تغییر کرد و جمعه ا...

باصراط المستقیم چشم تو مرتد شدم 🌹🥺قبله ام تغییر کرد و جمعه ا...

تو قله‌ی خیالی و تسخیر تو مُحال..🍃⁦🙆‍♂️⁩..• #لاادری.. ⁦🤷‍♂️⁩...
۲

تو قله‌ی خیالی و تسخیر تو مُحال..🍃⁦🙆‍♂️⁩..• #لاادری.. ⁦🤷‍♂️⁩...

دوری تُ ؛خسارت مارا زیاد کرد! 😌🌺راضی مشو ...که بیشتر از این ...
۹

دوری تُ ؛خسارت مارا زیاد کرد! 😌🌺راضی مشو ...که بیشتر از این ...

نگه‌ت از منِٖ بیچاره بُتی ساخته است!🌺🙃چه  تمنایِ غریبی ست......
۴

نگه‌ت از منِٖ بیچاره بُتی ساخته است!🌺🙃چه تمنایِ غریبی ست......