بوف_کور (۲۶ تصویر)

در حمام سایه خودم را بدیوار خیس عرق کرده دیدم ...دیدم من هما...

در حمام سایه خودم را بدیوار خیس عرق کرده دیدم ...دیدم من هما...

📌فحش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است!اگر فحش وجود ندا...
۱۱

📌فحش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است!اگر فحش وجود ندا...

🤍🖤می بایستی در این زندگی، نزدیک او بوده باشم. هرگز نمی‌خواست...

🤍🖤می بایستی در این زندگی، نزدیک او بوده باشم. هرگز نمی‌خواست...

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته میخو...

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته میخو...

خسته شدم ، خوب بود میتوانستم کاسه ی سرخود را باز کنم و همه ی...

خسته شدم ، خوب بود میتوانستم کاسه ی سرخود را باز کنم و همه ی...

#عشق_چیست؟برای همهٔ رجاله ها یک هرزگی ، یک ولنگاری موقتی است...

#عشق_چیست؟برای همهٔ رجاله ها یک هرزگی ، یک ولنگاری موقتی است...

از دور ریختن عقایدی که به من تلقین شده بود آرامش مخصوصی در خ...
۲

از دور ریختن عقایدی که به من تلقین شده بود آرامش مخصوصی در خ...

نه تنها او را میخواستم، بلکه تمام ذرات تنم ذرات تن او را لاز...

نه تنها او را میخواستم، بلکه تمام ذرات تنم ذرات تن او را لاز...

‌‌گویا من طرز حرف زدن با آدمهای دنیا،با آدمهای زنده را فرامو...

‌‌گویا من طرز حرف زدن با آدمهای دنیا،با آدمهای زنده را فرامو...

#معرفی_کتاب #بوف_کور  #نسخه_اصلیبوف کور مهمترین اثر صادق هدا...

#معرفی_کتاب #بوف_کور #نسخه_اصلیبوف کور مهمترین اثر صادق هدا...

<بوف کور،صادق هدایت>این کتاب اونقدری معروفو محبوبو خفن هست ک...
۲۰

<بوف کور،صادق هدایت>این کتاب اونقدری معروفو محبوبو خفن هست ک...

#بخونبوف کور مشهورترین اثر صادق هدایت، نویسنده، مترجم و روشن...
۳

#بخونبوف کور مشهورترین اثر صادق هدایت، نویسنده، مترجم و روشن...

من پیه سوز اطاقم را روشن نکردم ، خوشم آمد که در تاریکی بنشین...
۵

من پیه سوز اطاقم را روشن نکردم ، خوشم آمد که در تاریکی بنشین...

حس می کردم که این دنیا برای من نبود، برای یک دسته آدم های بی...
۷

حس می کردم که این دنیا برای من نبود، برای یک دسته آدم های بی...

میخواهم عُصاره، نه، شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خ...

میخواهم عُصاره، نه، شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خ...