بوریس_جانسون (۷ تصویر)

امروز رکورد بیشترین کشته #کرونا در یک روز در انگلستان ثبت شد...
۲

امروز رکورد بیشترین کشته #کرونا در یک روز در انگلستان ثبت شد...

امروز رکورد بیشترین کشته #کرونا در یک روز در انگلستان ثبت شد...
۴

امروز رکورد بیشترین کشته #کرونا در یک روز در انگلستان ثبت شد...

🔴 #ولیعهد ملکه شون #کرونا گرفت.. نخست وزیرشون کرونا گرفت.. و...
۱

🔴 #ولیعهد ملکه شون #کرونا گرفت.. نخست وزیرشون کرونا گرفت.. و...

:large_red_circle:عکس از دیدار #انتقادی:smirking_face: #روحا...
۲

:large_red_circle:عکس از دیدار #انتقادی:smirking_face: #روحا...

:anger_symbol: #کَپَک! "گفت و شنود":small_blue_diamond: #گفت...
۲

:anger_symbol: #کَپَک! "گفت و شنود":small_blue_diamond: #گفت...

‏پاک کردن پرچم رژیم #صهیونیستی توسط اعضای تشکل #اصلاح_طلب #آ...

‏پاک کردن پرچم رژیم #صهیونیستی توسط اعضای تشکل #اصلاح_طلب #آ...

بوریس جانسونی که اینترنتی سفارش میدی vs بوریس جانسونی که تحو...

بوریس جانسونی که اینترنتی سفارش میدی vs بوریس جانسونی که تحو...