نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

به_سر_شعر_هوای_غزلی_زیبا_زد (۱ تصویر)

* * #به_سر_شعر_هوای_غزلی_زیبا_زد . در آستان #ولایت مــه تمــامی تـــو ز پای تا به ســرت ای مـــه تـمـام #ســلام . . به پیشگــاه تو ای #خواهـــر شه کـَـونین ز فـرد فـرد خلق به صبح و ...

* * #به_سر_شعر_هوای_غزلی_زیبا_زد . در آستان #ولایت مــه تمــامی تـــو ز پای تا به ســرت ای مـــه تـمـام #ســلام . . به پیشگــاه تو ای #خواهـــر شه کـَـونین ز فـرد فـرد خلق به صبح و شام #ســلام . . #منم که هر سر مویم به هر زمان گویـد به جـان ...

۱۲ خرداد 1395
1K