به_اظهارات_رئیس_جمهور (۱ تصویر)

:police_cars_revolving_light: #واکنش_توئیتری_استاد_پناهیان  ...
۲

:police_cars_revolving_light: #واکنش_توئیتری_استاد_پناهیان ...