بهانه (۱۴۲ تصویر)

دختر خانم هاى #چادرى حتما بخونن👇👇🤲ان شاء الله كه از اين آدما...
۸

دختر خانم هاى #چادرى حتما بخونن👇👇🤲ان شاء الله كه از اين آدما...

بهانه
۳

بهانه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بهانه هم اگر میگیریبهانه ی مرا بگیرمن تمام خواستن راوجب کرده...

بهانه هم اگر میگیریبهانه ی مرا بگیرمن تمام خواستن راوجب کرده...

دلم بهانه تو رادارد....میدانی بهانه چیست ؟ بهانه؛همان است ڪ ...

دلم بهانه تو رادارد....میدانی بهانه چیست ؟ بهانه؛همان است ڪ ...

#تو را هر #لحظهبخاطر #می آورمبی هیچ #بهانه ایشاید #دوست داشت...
۲

#تو را هر #لحظهبخاطر #می آورمبی هیچ #بهانه ایشاید #دوست داشت...

#آغوش تو که #باشد#خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپش...
۲

#آغوش تو که #باشد#خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپش...

#آغوش تو که #باشد #خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپ...

#آغوش تو که #باشد #خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپ...

🍃﷽🍃📛 قبلاً عرض کردیم ضریب خیال پردازی دختران ۱/۷ برابر بیشتر...
۱

🍃﷽🍃📛 قبلاً عرض کردیم ضریب خیال پردازی دختران ۱/۷ برابر بیشتر...

اگر عاشقم بهانه‌ام تویی-------------------------------------...

اگر عاشقم بهانه‌ام تویی-------------------------------------...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...