بنی_امیه (۱۶ تصویر)

🔶براندازها و تفاله های عصر #پهلوی در توییتر هشتگ "ابن ملجم م...
۲

🔶براندازها و تفاله های عصر #پهلوی در توییتر هشتگ "ابن ملجم م...

🔶براندازها و تفاله های عصر #پهلوی در توییتر هشتگ "ابن ملجم م...

🔶براندازها و تفاله های عصر #پهلوی در توییتر هشتگ "ابن ملجم م...

ای #زنان_شیعه!مانند زنان #بنی_امیه نباشید!!!! #لزوم_حفظ_عفت_...
۴

ای #زنان_شیعه!مانند زنان #بنی_امیه نباشید!!!! #لزوم_حفظ_عفت_...

:large_red_circle: پاسخ به یک #شبهه: آیا #امام_حسین (ع) و #ی...

:large_red_circle: پاسخ به یک #شبهه: آیا #امام_حسین (ع) و #ی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

دیروز #حسین تنها شد، پس به میدان آمد و فریاد زد:" هل من ناصر...
۹

دیروز #حسین تنها شد، پس به میدان آمد و فریاد زد:" هل من ناصر...

‍ #ورود_به_شام#عبدالرزاق_مقرمهنگامی که کاروان اسیران به #دمش...

‍ #ورود_به_شام#عبدالرزاق_مقرمهنگامی که کاروان اسیران به #دمش...

#تاریخ_نگاری۲۲ رجب سالروز مرگ معاویه بن ابوسفیان:white_heavy...

#تاریخ_نگاری۲۲ رجب سالروز مرگ معاویه بن ابوسفیان:white_heavy...

#معاویه تمام سعی خود را کرده بود که چهره معقول و درستی از #ب...

#معاویه تمام سعی خود را کرده بود که چهره معقول و درستی از #ب...

یا امام #حسن_مجتبی علیه السلام :cross_mark: #تیرباران کردن ب...

یا امام #حسن_مجتبی علیه السلام :cross_mark: #تیرباران کردن ب...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...
۱

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

برخی آموزش‌های ما در مدارس مانند #بنی_امیه است!#کفر را آموزش...
۱

برخی آموزش‌های ما در مدارس مانند #بنی_امیه است!#کفر را آموزش...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...
۸

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

:white_heavy_check_mark: نام های #مــــــــولانـــــــــــا ...

:white_heavy_check_mark: نام های #مــــــــولانـــــــــــا ...

.#فرهنگ_نیوز : آیا لفظ «#سفیانی» که در #احادیث از آن سخن به ...
۱

.#فرهنگ_نیوز : آیا لفظ «#سفیانی» که در #احادیث از آن سخن به ...

‌‌جمیله: درد من این است که چون وجه آشتی شدم میان #بنی_هاشم و...

‌‌جمیله: درد من این است که چون وجه آشتی شدم میان #بنی_هاشم و...

digikala