بلکپینک (۵۳۰ تصویر)

جدیدا لایک نمیکنید کامنت نمیزارید
۱

جدیدا لایک نمیکنید کامنت نمیزارید

براش ارزو سلامتی میکنم
۳

براش ارزو سلامتی میکنم

بچم داره میره
۵

بچم داره میره

آپدیت نامجون

آپدیت نامجون

آپدیت نامجون
۴

آپدیت نامجون

#kpop#kpopr#bts#army#armi#blink#blackpink#moa#txt#exo#exol#l...
۳

#kpop#kpopr#bts#army#armi#blink#blackpink#moa#txt#exo#exol#l...

تا ما رو نکشه ول کن نیست
۴

تا ما رو نکشه ول کن نیست

اگه بره چی  اگه بره میمیرم
۱۳

اگه بره چی اگه بره میمیرم

کراشم
۵

کراشم

فیلیکسم
۶

فیلیکسم

وقتی جدی جدی قصد داره ما رو بکشه

وقتی جدی جدی قصد داره ما رو بکشه

چون کامبک دادم درخواست بدین
۲

چون کامبک دادم درخواست بدین

اولین اهنگی که از بلک پینک شنیدی چی بود
۱۴

اولین اهنگی که از بلک پینک شنیدی چی بود

هر وقت فهمیدین جیمین کیوته یا هات بهم خبر بدین

هر وقت فهمیدین جیمین کیوته یا هات بهم خبر بدین

تا اخر عمرم باهاتون میمونم
۵

تا اخر عمرم باهاتون میمونم

کیا لایو کوکی رو دیدن
۶

کیا لایو کوکی رو دیدن

فیک‌ ساب
۳

فیک‌ ساب

من بازگشتم
۵

من بازگشتم

#kpop#kpopr#bts#army#armi#blink#blackpink#moa#txt#exo#exol#l...
۳

#kpop#kpopr#bts#army#armi#blink#blackpink#moa#txt#exo#exol#l...

فاک یو:)#kpop#kpopr#bts#army#armi#blink#blackpink#moa#txt#ex...
۱

فاک یو:)#kpop#kpopr#bts#army#armi#blink#blackpink#moa#txt#ex...