بلد (۳۵ تصویر)

ازم‌پرسید:معیارت‌چیه‌براانتخابِ‌یه‌نفر،واسه‌یه‌رابطه‌یِ‌طولا...
۸

ازم‌پرسید:معیارت‌چیه‌براانتخابِ‌یه‌نفر،واسه‌یه‌رابطه‌یِ‌طولا...

دلم می خواست کسی باشدکه مرا #بلد باشد.بلد بودن مهم تر از عاش...

دلم می خواست کسی باشدکه مرا #بلد باشد.بلد بودن مهم تر از عاش...

#بلد باش #حال #خودت و #خوب کنی

#بلد باش #حال #خودت و #خوب کنی

🚫🔴 #senhora 🔴🚫 #دوستت_دارم ... #بلند‌تر از همیشه ... از آن ب...
۲

🚫🔴 #senhora 🔴🚫 #دوستت_دارم ... #بلند‌تر از همیشه ... از آن ب...

#وجدان کـہ نباشـدهر کــسے #خدایے مے کـند!اینجا #آدمهارانندگے...
۴

#وجدان کـہ نباشـدهر کــسے #خدایے مے کـند!اینجا #آدمهارانندگے...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#وسالهـاست...دلــم برای کــسی می رود که امدن #بلد نیست...:ok...

#وسالهـاست...دلــم برای کــسی می رود که امدن #بلد نیست...:ok...

#دلم می خواست کسی باشد؛#که مرا بلد باشد ...#بلد بودن ، مهم ت...
۹۵

#دلم می خواست کسی باشد؛#که مرا بلد باشد ...#بلد بودن ، مهم ت...

دلم می خواست کسی باشدکه مرا #بلد باشد ...بلد بودن ، مهم تر ا...
۱۳

دلم می خواست کسی باشدکه مرا #بلد باشد ...بلد بودن ، مهم تر ا...

آدم باید کندن رو #بلد باشهباید تو ذهنش اینو هی مرور کنه که م...
۱

آدم باید کندن رو #بلد باشهباید تو ذهنش اینو هی مرور کنه که م...

:leaf_fluttering_in_wind: :love_letter: :cherry_blossom: از ...
۲

:leaf_fluttering_in_wind: :love_letter: :cherry_blossom: از ...

#عشق آدم ها را #گستاخ می کند #دخترم!از همان لحظه ای که #دلت ...
۶۰

#عشق آدم ها را #گستاخ می کند #دخترم!از همان لحظه ای که #دلت ...

#خودمون به آدما #یاد میدیم ...که #چجوری #زجرمون بدن ...#وگرن...
۵۵

#خودمون به آدما #یاد میدیم ...که #چجوری #زجرمون بدن ...#وگرن...

از آخرین باری که کسی رو #دوست داشتم چیز زیادی #یادم نیستاز آ...
۵

از آخرین باری که کسی رو #دوست داشتم چیز زیادی #یادم نیستاز آ...