بغلم (۵۴ تصویر)

[ #بغلم کن که جهان کوچک و غمگین نشود... ]:heavy_black_heart:...

[ #بغلم کن که جهان کوچک و غمگین نشود... ]:heavy_black_heart:...

#بغلم کن #غمِ در #زخم، شناور شده امبغلم کن #گلِ بی طاقت پرپر...

#بغلم کن #غمِ در #زخم، شناور شده امبغلم کن #گلِ بی طاقت پرپر...

#دلبر...
یادته #قهر می‌کردی با #دستام #چشاتو می‌پوشوندم و می...

#دلبر... یادته #قهر می‌کردی با #دستام #چشاتو می‌پوشوندم و می...

بی مهابا #بغلم کن وسط مردم شهربخدا عشق به‌رسوا شدنش می ارزد:...
۲

بی مهابا #بغلم کن وسط مردم شهربخدا عشق به‌رسوا شدنش می ارزد:...

روز و شب #یاد_تــو رادر ›» #بغلم «‹ میگیـرمـ •••
۲

روز و شب #یاد_تــو رادر ›» #بغلم «‹ میگیـرمـ •••

:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️...

:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️...

#از سبوے لبت نصیبم ڪن من خمارم ، روانے ام ، #مستم#بغلم ڪن ڪ ...
۱۹

#از سبوے لبت نصیبم ڪن من خمارم ، روانے ام ، #مستم#بغلم ڪن ڪ ...

#بغلم کن ڪہ دلم تبداراست#لب توداغ ترین لحظہ‌ے ایندیداراستبغل...
۳

#بغلم کن ڪہ دلم تبداراست#لب توداغ ترین لحظہ‌ے ایندیداراستبغل...

من دلم میخواد اون موقع که صدای جفتمون از #خستگی گرفته بشینم ...
۷

من دلم میخواد اون موقع که صدای جفتمون از #خستگی گرفته بشینم ...

میدونی چقدر سخته بی #تو؟ نمیدونی دیگه اگه میدونستی که الان ت...

میدونی چقدر سخته بی #تو؟ نمیدونی دیگه اگه میدونستی که الان ت...

محکم‌تر #بغلم کنطوری که #غصهجا نشود در #من !
۲۳

محکم‌تر #بغلم کنطوری که #غصهجا نشود در #من !

مثلا #بغلم کنی و کنار گوشم آهسته بگویی:بیخیالِ تقویم ها نازخ...
۴

مثلا #بغلم کنی و کنار گوشم آهسته بگویی:بیخیالِ تقویم ها نازخ...

این نیست قرارمان که #کل کل بزنیمن بوسه زنم.... یا که تو #اول...

این نیست قرارمان که #کل کل بزنیمن بوسه زنم.... یا که تو #اول...

#قهر بسه آمدم خونه#بغلم کنی کثافط :see-no-evil_monkey:اووووو...
۷۷

#قهر بسه آمدم خونه#بغلم کنی کثافط :see-no-evil_monkey:اووووو...

#بغلم کن ڪہ دلم تبداراست#لب توداغ ترین لحظہ‌ے این#دیداراست#ب...
۲

#بغلم کن ڪہ دلم تبداراست#لب توداغ ترین لحظہ‌ے این#دیداراست#ب...

:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:چــــــــــرا این...
۲

:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:چــــــــــرا این...

#بغلم کن ڪہ دلم تبداراست#لب توداغ ترین لحظہ‌ے این#دیداراست#ب...
۱۳

#بغلم کن ڪہ دلم تبداراست#لب توداغ ترین لحظہ‌ے این#دیداراست#ب...

#بغلم کن ڪہ دلم تبداراست#لب توداغ ترین لحظہ‌ے این#دیداراست#ب...
۴۴

#بغلم کن ڪہ دلم تبداراست#لب توداغ ترین لحظہ‌ے این#دیداراست#ب...

digikala