بغلت (۴۱ تصویر)

#حتی فکرتم منو از همه ی آدما دور میکنه، چه برسه به خودت........

#حتی فکرتم منو از همه ی آدما دور میکنه، چه برسه به خودت........

#دلبر...
یادته #قهر می‌کردی با #دستام #چشاتو می‌پوشوندم و می...

#دلبر... یادته #قهر می‌کردی با #دستام #چشاتو می‌پوشوندم و می...

#مرد اونیه که صبح قبل از تو بیدارشه از پشت #بغلت کنه :smilin...

#مرد اونیه که صبح قبل از تو بیدارشه از پشت #بغلت کنه :smilin...

#دوستت_دارم #یادش_بخیر اونروزا ک بچه بودیم #دست هم می‌گرفتیم...
۴

#دوستت_دارم #یادش_بخیر اونروزا ک بچه بودیم #دست هم می‌گرفتیم...

به صدای قلبت گوش کن و هر چی گفت همون کارو انجام بده .._ گوش ...
۵

به صدای قلبت گوش کن و هر چی گفت همون کارو انجام بده .._ گوش ...

بی #تردید در این پهنه ی بی اعجازی #بغلت #معجزه است...!  #اسم...

بی #تردید در این پهنه ی بی اعجازی #بغلت #معجزه است...! #اسم...

بی #تردید در این پهنه ی بی اعجازی#بغلت #معجزه است...! #اسماع...

بی #تردید در این پهنه ی بی اعجازی#بغلت #معجزه است...! #اسماع...

یه روزی یه نفر جوری سفت #بغلت میکنه که تمام تیکه های #شکسته ...

یه روزی یه نفر جوری سفت #بغلت میکنه که تمام تیکه های #شکسته ...

دقیقا اونجایی که تو #چشاش زل زدی و #اشکات ریخت اما پاکشون نک...

دقیقا اونجایی که تو #چشاش زل زدی و #اشکات ریخت اما پاکشون نک...

تو #بغلت صدای نفساش تند شده !که میای زوم میکنی تو چشمایِ مَن...
۲

تو #بغلت صدای نفساش تند شده !که میای زوم میکنی تو چشمایِ مَن...

#مرد اونیه که صبح قبل از تو بیدارشه از پشت #بغلت کنه :smilin...
۵

#مرد اونیه که صبح قبل از تو بیدارشه از پشت #بغلت کنه :smilin...

‏وقتی #بغلت میکنم بهشت چه جای حقیری میشه:black_heart_suit:️:...
۱

‏وقتی #بغلت میکنم بهشت چه جای حقیری میشه:black_heart_suit:️:...

بی #تردید در این پهنه ی بی اعجازی#بغلت #معجزه است...! #اسماع...
۱۱

بی #تردید در این پهنه ی بی اعجازی#بغلت #معجزه است...! #اسماع...

ترجمه: :white_down_pointing_backhand_index::blue_heart:#بغلت...

ترجمه: :white_down_pointing_backhand_index::blue_heart:#بغلت...

#بغلت گرم و#دل کوچک من سرمایی ست!#زیر پیراهنت ای کاش برایم ج...
۲۹

#بغلت گرم و#دل کوچک من سرمایی ست!#زیر پیراهنت ای کاش برایم ج...

#مرد اونیه که صبح قبل از تو بیدارشه از پشت #بغلت کنه :smilin...

#مرد اونیه که صبح قبل از تو بیدارشه از پشت #بغلت کنه :smilin...

digikala