بغض (۱۱۴۴ تصویر)

بَحثِ اَوَلهِ #اِنسانیَت🙂🤍🕊
.
.
.
۲

بَحثِ اَوَلهِ #اِنسانیَت🙂🤍🕊 . . .

#پره_غم🤧🙌🏿
.
.
.

#پره_غم🤧🙌🏿 . . .

#کپشن با خودتون🙂👐🏿

#کپشن با خودتون🙂👐🏿

#بله🙂🖤✌🏿

#بله🙂🖤✌🏿

#الله😪🖤⛓
.
.
.
.

#الله😪🖤⛓ . . . .

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

~شب که میشه بگو با کی بخوابم نه نمیشه بدون:) 💚🔗
۱

~شب که میشه بگو با کی بخوابم نه نمیشه بدون:) 💚🔗

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۴

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

آوای هیچ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

آوای هیچ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

م‍‌ن ح‍‌ت‍‌ی #خ‍‌س‍‌ت‌‍ہ ت‍‌ر از ای‍‌ن‍‌م‍ ک‌‍ہ گ‍‌ری‌‍ہ ک‍‌...
۱

م‍‌ن ح‍‌ت‍‌ی #خ‍‌س‍‌ت‌‍ہ ت‍‌ر از ای‍‌ن‍‌م‍ ک‌‍ہ گ‍‌ری‌‍ہ ک‍‌...

من بعدازتو یه آدم دیگه ام 💔

من بعدازتو یه آدم دیگه ام 💔

سلام شب های دل کندن هنوزم دوستش دارم

سلام شب های دل کندن هنوزم دوستش دارم

دلتنگی

دلتنگی