بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین (۱۳ تصویر)

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین شهید علی بیرامیفرزند حسینمتولد 137...
۱

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین شهید علی بیرامیفرزند حسینمتولد 137...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقینیکی از برادرهام  #شهید شده بود. قبر...
۲

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقینیکی از برادرهام  #شهید شده بود. قبر...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین:sparkling_heart:  #شهید_جهاد_مغنیه...
۱

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین:sparkling_heart: #شهید_جهاد_مغنیه...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین.مدافع حرم، #علی_اصغر_الیاسی اعزامی...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین.مدافع حرم، #علی_اصغر_الیاسی اعزامی...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین.مدافع حرم، #علی_اصغر_الیاسی اعزامی...
۲

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین.مدافع حرم، #علی_اصغر_الیاسی اعزامی...

مافاتحان شهرهای رفته بربادیم.با صدایی ناتوانتر زانکه بیرون آ...
۴۱

مافاتحان شهرهای رفته بربادیم.با صدایی ناتوانتر زانکه بیرون آ...

:leaf_fluttering_in_wind::rose:#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین:lea...

:leaf_fluttering_in_wind::rose:#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین:lea...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقینمدافع حرم حضرت زینب (س)« حمید قنادی...
۱

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقینمدافع حرم حضرت زینب (س)« حمید قنادی...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقینمدافع حرم حضرت زینب (س)« سید مصطفی ...
۱

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقینمدافع حرم حضرت زینب (س)« سید مصطفی ...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین ‏‎مدافع حرم حضرت #زینب سلام الله ع...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین ‏‎مدافع حرم حضرت #زینب سلام الله ع...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین .#مدافع_حرم #شهید_رسول_خلیلی به نق...
۱

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین .#مدافع_حرم #شهید_رسول_خلیلی به نق...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین ...بیست و هفت سال پیش در چنین روزی...
۵

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین ...بیست و هفت سال پیش در چنین روزی...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقینجای #ماهی کجاست؟ در #دریاپس چرا زیر...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقینجای #ماهی کجاست؟ در #دریاپس چرا زیر...