بروم (۱۱ تصویر)

من با صدای #نفس کشیدنت هم#عاشقی می کنمحتی اگر #آرام و بی #صد...
۲

من با صدای #نفس کشیدنت هم#عاشقی می کنمحتی اگر #آرام و بی #صد...

باید #بروم #دلتنگ که شدی#گلدان کوچک پشت پنجره را #ببوسمن یک ...

باید #بروم #دلتنگ که شدی#گلدان کوچک پشت پنجره را #ببوسمن یک ...

جای مشخصی ندارم !هیچکس ، هیچ جا‍ منتظرم نیست ...فقط‍ میدانم ...
۲۴

جای مشخصی ندارم !هیچکس ، هیچ جا‍ منتظرم نیست ...فقط‍ میدانم ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

گاهی دلم می خواهد بگذارم #بروم !بی هرچه آشنا !گوشه ی دوری گم...

گاهی دلم می خواهد بگذارم #بروم !بی هرچه آشنا !گوشه ی دوری گم...

بگذار همه بدانند #دوستت دارمآنقدر که #می‌توانمحتی اگر #نباشی...
۱

بگذار همه بدانند #دوستت دارمآنقدر که #می‌توانمحتی اگر #نباشی...

از #بچگی همینطور بودم.اگر ڪسی، با اشاره و ڪنایه بمڹ حرفے میز...
۴

از #بچگی همینطور بودم.اگر ڪسی، با اشاره و ڪنایه بمڹ حرفے میز...

تو #کجایی #سهراب ؟!!! خانه ی #دوست فرو #ریخت سرم ...#مانده ا...
۱

تو #کجایی #سهراب ؟!!! خانه ی #دوست فرو #ریخت سرم ...#مانده ا...

#گاهی وقت ها #دلم می خواهد
#خداحافظی کنم…
با همه
و #بروم
برو...

#گاهی وقت ها #دلم می خواهد #خداحافظی کنم… با همه و #بروم برو...

#گاهی وقت ها #دلم می خواهد
#خداحافظی کنم…
با همه
و #بروم
برو...

#گاهی وقت ها #دلم می خواهد #خداحافظی کنم… با همه و #بروم برو...