برقعی (۱۳ تصویر)

اقرار میکنم که جهان بی تو!یک ازدحام خالی از آغوش است ... #بر...
۱

اقرار میکنم که جهان بی تو!یک ازدحام خالی از آغوش است ... #بر...

تهرانی‌ها همدیگر را خبر کنید...:flexed_biceps::hundred_point...

تهرانی‌ها همدیگر را خبر کنید...:flexed_biceps::hundred_point...

تهرانی‌ها همدیگر را خبر کنید...:flexed_biceps::hundred_point...

تهرانی‌ها همدیگر را خبر کنید...:flexed_biceps::hundred_point...

#سقیفه چیست؟:thinking_face:عکس پروفایل پیشنهادی عید غدیر را ...
۱۱

#سقیفه چیست؟:thinking_face:عکس پروفایل پیشنهادی عید غدیر را ...

به حکم عشق بنا شد در آسمان علیعلی از آن تو باشد توهم از آن ع...

به حکم عشق بنا شد در آسمان علیعلی از آن تو باشد توهم از آن ع...

شنیده می شود از آسمان صدایی کهکشیده شعر مرا باز هم به جایی ک...
۵

شنیده می شود از آسمان صدایی کهکشیده شعر مرا باز هم به جایی ک...

#شاعرانه:desert_island::desert_island::desert_island::desert...
۲

#شاعرانه:desert_island::desert_island::desert_island::desert...

مولای ما نمونه ی دیگر نداشته استاعجاز خلقت است و برابر نداشت...
۲

مولای ما نمونه ی دیگر نداشته استاعجاز خلقت است و برابر نداشت...

روز و شب از تو قضا از تو قدر می گوید«ها علیٌ بشرٌ کیفَ بَشر»...

روز و شب از تو قضا از تو قدر می گوید«ها علیٌ بشرٌ کیفَ بَشر»...

#روز_شمار_غدیر ۸۱ روز تا #عیدالله_الاکبر مولای ما نمونه دیگر...
۱۷

#روز_شمار_غدیر ۸۱ روز تا #عیدالله_الاکبر مولای ما نمونه دیگر...

سوال می کند از خود هنوز آهویی
که بین دام و نگاهت کدام صیاد ا...

سوال می کند از خود هنوز آهویی که بین دام و نگاهت کدام صیاد ا...

...مولای ما نمونه ی دیگر نداشته استاعجاز خلقت است و برابر ند...
۱

...مولای ما نمونه ی دیگر نداشته استاعجاز خلقت است و برابر ند...