برشی_از_یک_کتاب (۶۱ تصویر)

#برشی_از_یک_کتاب 📚عشق یعنی چی؟! یعنی تپش های بی دلیل قلب؟! ی...
۰

#برشی_از_یک_کتاب 📚عشق یعنی چی؟! یعنی تپش های بی دلیل قلب؟! ی...

#برشی_از_یک_کتاب :books:خیلی راحت در چشم هایم نگاه کرد و گفت...
۳

#برشی_از_یک_کتاب :books:خیلی راحت در چشم هایم نگاه کرد و گفت...

#برشی_از_یک_کتاب :books:ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩبهش ﭼﯽ ﺑﮕﯿﻢ؟!ﻭﻗﺘﯽ ﮐ...
۰

#برشی_از_یک_کتاب :books:ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩبهش ﭼﯽ ﺑﮕﯿﻢ؟!ﻭﻗﺘﯽ ﮐ...

#برشی_از_یک_کتاب :books: آدم ها همه در یک سطح نیستند و از هم...
۱

#برشی_از_یک_کتاب :books: آدم ها همه در یک سطح نیستند و از هم...

#برشی_از_یک_کتاب:books:به من می گفت:"چشم های تو مرا به این ر...
۱

#برشی_از_یک_کتاب:books:به من می گفت:"چشم های تو مرا به این ر...

#بخون_چگونه_صدای_حضرت_رقیه_به_یزید_رسید؟برشی_از_کتاب #راه‌_ه...
۱

#بخون_چگونه_صدای_حضرت_رقیه_به_یزید_رسید؟برشی_از_کتاب #راه‌_ه...

#برشی_از_یک_کتاب:books: آدم در تنهایی است که می‌ پوسد و پوک ...
۰

#برشی_از_یک_کتاب:books: آدم در تنهایی است که می‌ پوسد و پوک ...

#برشی_از_یک_کتاب:books: خاطره، چیز عجیبی‌ست؛ گاه مثل شعبده‌ب...
۹

#برشی_از_یک_کتاب:books: خاطره، چیز عجیبی‌ست؛ گاه مثل شعبده‌ب...

:memo:   #برشی_از_یک_کتابمی‌پنداشتم که عشق، هرگز دیگر به خان...
۱۲

:memo: #برشی_از_یک_کتابمی‌پنداشتم که عشق، هرگز دیگر به خان...

‌‌بسیاری از ما عادت داریمخودمان را آخر صف قرار دهیمودر نتیجه...
۰

‌‌بسیاری از ما عادت داریمخودمان را آخر صف قرار دهیمودر نتیجه...

#برشی_از_یک_کتاب :black_scissors:️غصه چیست؟آب است؛شربت است؛ز...
۰

#برشی_از_یک_کتاب :black_scissors:️غصه چیست؟آب است؛شربت است؛ز...

#برشی_از_یک_کتاب به انتهای دوستی ام با او نزدیک می شدم. در م...
۰

#برشی_از_یک_کتاب به انتهای دوستی ام با او نزدیک می شدم. در م...

:memo:#برشی_از_یک_کتاب:books:   ‏«دوست داشتن» عضوی از بدن اس...
۳

:memo:#برشی_از_یک_کتاب:books: ‏«دوست داشتن» عضوی از بدن اس...

:page_facing_up:#برشی_از_یک_کتاب:books:  اگه بچه داشتم، پسر ...
۱۹

:page_facing_up:#برشی_از_یک_کتاب:books: اگه بچه داشتم، پسر ...

#برشی_از_یک_کتاب :books:پُک‌زدن به سیگار هیچ معنایی ندارد، ا...
۲

#برشی_از_یک_کتاب :books:پُک‌زدن به سیگار هیچ معنایی ندارد، ا...