برانداز (۱۶۳ تصویر)

دستاوردهای دولت روحانی برای مردم ایران
۱

دستاوردهای دولت روحانی برای مردم ایران

با روحانی تا ۱۴۰۰

با روحانی تا ۱۴۰۰

سلبریتی....

سلبریتی....

#ضد_انقلاب    #برانداز #پست_جدید #تکست_خاص #تکست_ناب #تنهایی...

#ضد_انقلاب #برانداز #پست_جدید #تکست_خاص #تکست_ناب #تنهایی...

🔺آقای روحانی! این نشانه جهالت است که شایعه ضدانقلاب و تقطیع ...

🔺آقای روحانی! این نشانه جهالت است که شایعه ضدانقلاب و تقطیع ...

سرود" به لاله در خون خفته"#دهه_فجر #سرود #آهنگ #پهلوی #شاه #...
۱

سرود" به لاله در خون خفته"#دهه_فجر #سرود #آهنگ #پهلوی #شاه #...

بعد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی چه میشود...

بعد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی چه میشود...

دهه فجر مبارک

دهه فجر مبارک

کاسبان کثیف...

کاسبان کثیف...

هدف اصلی اش ناامید کردن مردم از نظام است...

هدف اصلی اش ناامید کردن مردم از نظام است...

یک قلاده سلطنت طلب 😁😂 بابا شرط بندی کرده اندازه یک بند انگشت...

یک قلاده سلطنت طلب 😁😂 بابا شرط بندی کرده اندازه یک بند انگشت...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...

#جمهوری_اسلامی_پیروز_است✌#سلطنت_طلب #قلاده_سلطنت_طلب#برانداز...