بد_حجابی (۲۹ تصویر)

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

#حجاب #غیرت #حیا #عفت #بد_حجابی

#حجاب #غیرت #حیا #عفت #بد_حجابی

:anger_symbol: حاج آقاے قرائتے زیبا گفتند ::ok_hand_sign: تی...
۶

:anger_symbol: حاج آقاے قرائتے زیبا گفتند ::ok_hand_sign: تی...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...
۱

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...
۵

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

#ماتیک_های_شیطانی #بد_حجابی #آآریش #جلوه_گری #نیاز_به_دیده_ش...
۱

#ماتیک_های_شیطانی #بد_حجابی #آآریش #جلوه_گری #نیاز_به_دیده_ش...

:white_up_pointing_backhand_index::white_up_pointing_backhan...

:white_up_pointing_backhand_index::white_up_pointing_backhan...

:growing_heart: #خواهرم:حواست باشد کودکانی درسن کم پدرانشان ...
۲

:growing_heart: #خواهرم:حواست باشد کودکانی درسن کم پدرانشان ...

#حجاب#بد_حجابی#سلطه_پذیری#مقاومت
۴

#حجاب#بد_حجابی#سلطه_پذیری#مقاومت

انسانهای پاک #حجاب دخترانشان را دوست دارند و دوست دارند تا آ...
۳

انسانهای پاک #حجاب دخترانشان را دوست دارند و دوست دارند تا آ...

#أُوْلَـئِکَ_کَالأَنْعَامِ _بَلْ_هُمْ أَضَلُّ_أُوْلَـئِکَ _ه...
۷

#أُوْلَـئِکَ_کَالأَنْعَامِ _بَلْ_هُمْ أَضَلُّ_أُوْلَـئِکَ _ه...

▶حجاب ناجور◀■من بارها گفته‌ام: عدّه‌ای وقتی در خیابان نگاه م...
۱

▶حجاب ناجور◀■من بارها گفته‌ام: عدّه‌ای وقتی در خیابان نگاه م...

▶نگاه رهبری به امر به معروف◀در حاشیه عرض بکنیم که این معنای ...

▶نگاه رهبری به امر به معروف◀در حاشیه عرض بکنیم که این معنای ...

▶بی حجابی، علت یا معلول◀■این باورهای غلط را باید بزدایید، و ...

▶بی حجابی، علت یا معلول◀■این باورهای غلط را باید بزدایید، و ...

#آخرالزمان#بد_حجابی
۱

#آخرالزمان#بد_حجابی

#بـِسـم  ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ پرسیدند: حرفی باشهدا داری...
۱

#بـِسـم ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ پرسیدند: حرفی باشهدا داری...

بـِسـم  ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ پرسیدند: حرفی باشهدا داری؟...

بـِسـم ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ پرسیدند: حرفی باشهدا داری؟...

#رهبر_انقلاب: « #بد_حجابی  از  خیلی گناهان #کوچکتر است.بعضی ...

#رهبر_انقلاب: « #بد_حجابی از خیلی گناهان #کوچکتر است.بعضی ...

در روایت وارد است که جهنم هفت در دارد و در هر دری هفتاد هزار...
۴

در روایت وارد است که جهنم هفت در دارد و در هر دری هفتاد هزار...