بحران (۱۰۴ تصویر)

🔚 پاییز_داغ!🔹  این روزها شاهد عصبانیت اقشار متوسط و پایین جا...

🔚 پاییز_داغ!🔹 این روزها شاهد عصبانیت اقشار متوسط و پایین جا...

#سنندج را سیاه پوش نکنیمسنندج در وضعیت #بحران قرار گرفت
۲

#سنندج را سیاه پوش نکنیمسنندج در وضعیت #بحران قرار گرفت

پرسید: چگونه‌ای؟گفت: چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و ...

پرسید: چگونه‌ای؟گفت: چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و ...

دیروز چند تا کلیپ دیدم از اروپا. چقدر اعصاب‌هاشون خرد بود. م...
۲

دیروز چند تا کلیپ دیدم از اروپا. چقدر اعصاب‌هاشون خرد بود. م...

وقتی #نماینده هایی انتخاب میشوند که برای جلوگیری از شیوع #کر...

وقتی #نماینده هایی انتخاب میشوند که برای جلوگیری از شیوع #کر...

🔶 ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جا...

🔶 ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جا...

🔶 ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جا...

🔶 ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جا...

ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جای ...

ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جای ...

🔶 ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جا...

🔶 ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جا...

🔶 ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جا...

🔶 ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جا...

ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جای ...
۱

ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جای ...

🔶 ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جا...

🔶 ما #ایرانی ها اینطوری میفتیم به جون #بحران ها 😊🥰👆 بعله😉👆جا...

❥✺﷽ ✺❥ ️فرمان #رهبری به ستاد کل در تشکیل #قرارگاه_بهداشتی_و_...

❥✺﷽ ✺❥ ️فرمان #رهبری به ستاد کل در تشکیل #قرارگاه_بهداشتی_و_...

این روزها چقدر جای خالی مجلسی که #جهادی پای کار باشد و رئیس ...

این روزها چقدر جای خالی مجلسی که #جهادی پای کار باشد و رئیس ...

این روزها چقدر جای خالی مجلسی که #جهادی پای کار باشد و رئیس ...

این روزها چقدر جای خالی مجلسی که #جهادی پای کار باشد و رئیس ...

آیا #کرونا در حال باز تعریف #کسب_وکار هاست؟ادامه را مجله #فن...

آیا #کرونا در حال باز تعریف #کسب_وکار هاست؟ادامه را مجله #فن...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:large_red_circle:فرق #سلبریتی های #کره ای و #ایرانی در ماجر...

:large_red_circle:فرق #سلبریتی های #کره ای و #ایرانی در ماجر...

:large_red_circle: چقدر رفتارهای #روحانی شبیه #بنی_صدر شده.....
۱

:large_red_circle: چقدر رفتارهای #روحانی شبیه #بنی_صدر شده.....

digikala