با_فضیلت_ترین_عیدهای_امت_من (۱ تصویر)

#حضرت_پیامبر_اکرم_صلی_الله_علیه_و_آله فرمودند: یَوْمُ غَدِیر...

#حضرت_پیامبر_اکرم_صلی_الله_علیه_و_آله فرمودند: یَوْمُ غَدِیر...