با (۱۴۸۹ تصویر)

#با کسی باش که از نبودنت و نداشتنت بترسه... #خاص

#با کسی باش که از نبودنت و نداشتنت بترسه... #خاص

مراحل صمیمی شدن با ممد ها
۲

مراحل صمیمی شدن با ممد ها

#با یع برد عاشقت نشدم ک با یه باخت دل زده شم!❤️🏆
۵

#با یع برد عاشقت نشدم ک با یه باخت دل زده شم!❤️🏆

تاج کبیر
۲

تاج کبیر

#با هرڪے مثل خودش..😐😏
عکس بلند

#با هرڪے مثل خودش..😐😏

#با بودنت برایم خیالی ساختی#خیالت در قلبم در لحظه هایم#جا خو...
۱

#با بودنت برایم خیالی ساختی#خیالت در قلبم در لحظه هایم#جا خو...

مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی

💖 #دوست_مثبت_من !💖 فردا دیر است...🌸 امروزت را همین امروز، زن...
۱

💖 #دوست_مثبت_من !💖 فردا دیر است...🌸 امروزت را همین امروز، زن...

#حیفه ک اعدام بشه#با برنال کف پا و دستشو و اون زبونشو بسوزون...

#حیفه ک اعدام بشه#با برنال کف پا و دستشو و اون زبونشو بسوزون...

اصالت رو نه میشه خرید و نه میشه اداشو درآورداصالت یعنی دلت ن...
۷

اصالت رو نه میشه خرید و نه میشه اداشو درآورداصالت یعنی دلت ن...

#با من بیابا من به آن ستاره بیابه آن ستاره‌ای که هزاران‌هزار...

#با من بیابا من به آن ستاره بیابه آن ستاره‌ای که هزاران‌هزار...

digikala