باید_علاقه_رو_به_بهانه‌ای_گره_زد (۱ تصویر)

گیرم که برکنی دل سنگین ز مهر من :smirking_face::hibiscus: مه...
۲

گیرم که برکنی دل سنگین ز مهر من :smirking_face::hibiscus: مه...